Közérdekű adatok

A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottságának ügyrendje

  1. A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Doktori Tanács állandó bizottsága.

  2. A Bizottság -- a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzatában megjelölt ügyekben jár el.

  3. A Bizottsághoz érkezett eljárási kifogást a Bizottság 30 nap alatt bírálja el. A határidő kezdetét az írásba foglalt és indoklással ellátott eljárási kifogásnak a Bizottsághoz történő érkezéstől kell számítani.

  4. Ha az eljárás során szakértőt kellett igénybe venni, vagy az érdekelt meghallgatása is kötelező, a határidő a szakértői véleménynek a Bizottsághoz történő megérkezését -, illetve az érdekelt meghallgatását követően kezdődik.

  5. Ha az eljárási kifogás elbírálásra nem alkalmas (pl. nincs kellően megindokolva), a kifogást a Bizottság elnöke rövid határidő tűzésével, a hiány megjelölésével és azzal a figyelmeztetéssel küldi vissza hiánypótlásra, hogy a határidő elmulasztása vagy a kifogás újbóli hiányos beadása esetén a Bizottság a kifogást elutasítja.

  6. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság tagjának akadályoztatása esetén az elnök a póttagot hívja meg. Az ülésen a Bizottság elnökén és tagjain kívül a Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának munkatársa vesz részt.

  7. A Bizottság zárt ülésen hozza meg döntését, amelyet határozat formájában írásba kell foglalni. A határozatot a Bizottság elnöke írja alá.

  8. A határozatot meg kell küldeni a Doktori Tanácsnak, valamint a kifogás előterjesztőjének, kivéve a doktori cím visszavonása iránti eljárást, amelyben a határozatot a Doktori Tanácsnak kell megküldeni.

  9. A Bizottság ügyeiben keletkezett iratok iktatása és őrzése a Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályán történik.