IV. Agrártudományok Osztálya

100 éve született Stefanovits Pál

2020. november 23.

100 éve született Stefanovits Pál az MTA rendes tagja, a Szent István Egyetem (SZIE) emeritus professzora, a Magyar Talajtani Társaság (MTT) örökös elnöke.

Munkássága főként a talajosztályozás, talajtérképezés, a talajképződési folyamatok és a mezőgazdasági környezetvédelem területeihez kapcsolódott.
A mai talajtan szakemberek jelentős része az által írt „Talajtan” tankönyvön, és más, általa alkotott térképeken és irányelveken nőtt fel.
Tiszteletére az MTA, a SZIE és a MTT Stefanovits Pál-emlékdíjat alapított.

Stefanovits Pál 1920. november 24-én született, Kassán. Vegyészmérnöki tanulmányai után, 1942-ben a Magyar Állami Földtani Intézetben kezdett dolgozni, majd 1949-ben átkerült az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézetébe. Mindkét munkahelyén jelentősen hozzájárult hazánk talajainak térképezési munkálataihoz.

A Szent István Egyetem Egyetem jogelődjének, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Talajtani Tanszékének egyetemi tanárának és tanszékvezetőjének 1965-ben nevezték ki. Népszerű, szuggesztív előadóként, továbbá a Talajtani Szakmérnöki és Környezetvédelmi Szakmérnöki szakok alapításával és vezetésével nagyon sok fiatal szakembert vonzott a talajtan és talajvédelem irányába. Számos kiadásban megjelent tankönyve, a „Talajtan” valamennyi hazai agrárfelsőoktatási intézményben évtizedekig meghatározó tananyag volt és ma is alapja a modernizált tananyagoknak.
Stefanovits Pál megfogalmazta „A Talajvédelem Tízparancsolatát”, amely a talajtanos körökön kívül is ismert tudatformáló eszközzé vált.

Szakterületének, a talajosztályozásnak és a talajtérképezésnek meghatározó hazai és nemzetközi hírű képviselője. Ennek elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia tagsága mellett számos külföldi Akadémiának is tagja volt.

Hazai munkásságát egyebek mellet Treitz Péter-emlékéremmel (1973), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével (1996), Akadémiai Aranyéremmel (1999) és Eötvös József-díjjal (2007) ismerték el.

Stefanovits Pál emlékét őrizzük, szakmai és emberi értékrendjét és iránymutatásait követjük!
Tiszteletére a MTA Agrártudományok Osztálya, a Szent István Egyetem és a Magyar Talajtani Társaság „Stefanovits Pál-emlékdíjat” alapít.

Az Emlékdíjjal, a talajtani szakmai közösség javaslatára, olyan szakember tüntethető ki, aki a talajtan oktatása, kutatása és gyakorlati alkalmazása területén hosszú időn át, elmélyült, magas színvonalú munkát végzett. Az évente odaítélhető díj nyerteséről a díjat alapító intézmények mindenkori vezetőiből álló kuratóriuma dönt.

Javaslatokat a díjazandó személyekre a kuratórium titkárának, Bakacsi Zsófiának lehet küldeni, a talajtanitarsasag [at] gmail [dot] com címre, 2021. január 15-ig (a határidő a járványügyi helyzet miatt meghosszabítva).

A maximum 2 oldalas jelölésnek a következőket kell tartalmaznia: A Jelölt neve, születési ideje, szakmai pályafutásának leírása, mely a díj odaítélését indokolja, a javaslattevő(k) neve, aláírása.