II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Sajtóközlemény az Magyar Tudományos Akadémia Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottságának megalakulásáról

Az Magyar Tudományos Akadémia történetében először alakult állandó tudományos bizottság a kommunikáció és média szakterületének akadémiai képviseletére. Az MTA társadalom- és bölcsészettudományi osztályainak döntése alapján 2018. május 18-val létrejött az Akadémia Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottsága. A testület megalakulásának legfontosabb célja, hogy tudományos fórumot biztosítson a kommunikáció- és médiatudomány kutatási és oktatási kérdései megvitatásához, erősítse a szakterület tudományos intézményrendszeren belüli helyzetét, valamint támogassa az MTA tudománykommunikációs tevékenységét. A 24 főből álló Bizottság tagjai a magyar kommunikáció- és médiatudomány kutatási műhelyeinek, irányzatainak széles körét képviselik. A Bizottság megválasztotta elnökéül Nyíri Kristófot, az MTA rendes tagját, alelnökül Aczél Petrát, a BCE egyetemi tanárát, titkárául pedig Fábri Györgyöt, az ELTE PPK egyetemi docensét.