II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Az MTA Történettudományi Bizottság levele az MTA elnökének a CEU ügyében

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága igen nagyra becsüli a CEU-n dolgozó kollégáink munkáját, amely a magyar történettudomány értékes része. Azt reméljük, hogy ez az intézmény, amely könyvtárával, konferenciáival, kiadványaival, egész szakmánknak nélkülözhetetlen segítséget nyújt, a jövőben is változatlanul folytathatja munkáját. Kérjük, hogy az akadémia vezetése további erőfeszítéseket tegyen az ügy érdekében.

Az MTA Történettudományi Bizottsága elnöksége
Orosz István elnök
Deák Ágnes alelnök
Tringli István alelnök

Rácz György titkár