II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A Művészettörténeti Tudományos Bizottság CEU-val kapcsolatos nyilatkozata

Az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottságának nyilatkozata

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Művészettörténeti Tudományos Bizottsága csatlakozik Lovász László elnök úrnak, valamint az Akadémia egyes osztályainak és bizottságainak a CEU változatlan működése és értékeinek megőrzése érdekében tett eddigi állásfoglalásaihoz.

Bár a CEU-nak kimondottan művészettörténeti szakja nincs, az intézmény középkorral és örökségvédelemmel, vagy akár a 19–20. századi történelemmel kapcsolatos, interdiszciplináris programjai keretében több művészettörténész tanít, továbbá jelentős, művészettörténeti témájú disszertációk és publikációk születtek az elmúlt években – ezáltal Magyarország és a szomszédos országok számos fiatal magyar és nem magyar művészettörténész kutatója komoly eredményekkel járult hozzá Közép-Európa művészettörténet-írásához.

A CEU által rendszeresen szervezett nemzetközi konferenciák, előadások az egész magyarországi szakmai közönség számára nyitott programjai az élvonalbeli kutatásokat, legfrissebb nemzetközi eredményeket integrálják Budapest tudományos életébe. Az egyetem könyvtára, könyvkiadója nélkül országunk tudományossága sokkal szegényebb lenne.

A Művészettörténeti Bizottság a CEU oktatási és tudományos tevékenységét igen magasra értékeli, és semmilyen megalapozott indokát nem látja annak, hogy az egyetem munkájába külső erők beavatkozzanak, az intézmény létét veszélyeztessék. A Bizottság szolidáris a CEU-val és annak oktatói-hallgatói tudományos közösségével.