II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A Filozófiai és Történettudományok Osztályának állásfoglalása az OTKA pályázatok értékeléséről

A Magyar Tudományos Akadémiai Filozófiai és Történettudományok Osztálya elfogadhatatlannak tartja, hogy az OTKA pályázatok szakmai testületek által felállított értékelési sorrendjét az értékelés lezárását követően bárki és bármely megfontolásból megváltoztassa.

A beavatkozás a szakterületükön nemzetközileg is kiemelkedőnek számító kutatókból álló OTKA zsűrik és kollégiumok munkáját semmibe veszi, és ellentétes a valamennyi tudományterületen érvényesnek tekintett bírálati folyamatok szabályaival. A kutatási pályázatok szakszerű értékelése elképzelhetetlen a múltbeli publikációs érdemek és a tervezett kutatás ígéretessége közötti egyensúly kialakítása nélkül. A felelőtlen és szakszerűtlen beavatkozás mélyen sérti a tudomány integritását, a tudományos közösség tudáson és tudományos érdemeken alapuló értékrendjét, valamint súlyosan veszélyezteti a magyar tudományos pályázati rendszer nemzetközi hitelét.

Az állásfoglalást a Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2020. szeptember 24-i ülése nagy szótöbbséggel (1 ellenszavazat mellett) fogadta el.