II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A Filozófiai és Történettudományok Osztályának állásfoglalása a kutatóhálózattal kapcsolatban

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2019. március 28-i ülésén áttekintette az akadémiai kutatóhálózat jövőjét érintő legújabb fejleményeket és egyhangú határozattal a következő állásfoglalást fogadta el.

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya az akadémiai kutatóhálózat válságos helyzetében — összhangban a Magyar Tudományos Akadémia 190., rendkívüli Közgyűlésén és az Elnökség 2019. február 26-i ülésén elfogadott határozatokkal, valamint saját korábbi állásfoglalásaival — ismételten kinyilvánítja azon álláspontját, mely szerint az akadémiai kutatóhálózat zavartalan, eredményes és kizárólag a tudomány szempontjai által befolyásolt működését egyedül az biztosíthatja, ha épségben maradnak az Akadémiának — mint az önkormányzatiság elvén alapuló, jogi személyként működő köztestületnek — az akadémiai kutatóhálózat igazgatására, irányítására és szakmai felügyeletére vonatkozó jogosítványai.

Ennek az alapelvnek a bármely mértékben és bármely módon bekövetkező esetleges sérülése esetén nem biztosítható a továbbiakban

— a kutatóhálózat integritásának megőrzése,

— a kutatóhálózat tudományos minőségének fenntartása,

— az akadémiai vagyon (mind a materiális, mind a szellemi javak) teljességének megmaradása.

Mindezekre tekintettel az Osztály arra hívja fel az Akadémia választott vezetőit, testületeit és meghatározott feladat ellátására felkért megbízottait, hogy a kutatóhálózat jövőjével kapcsolatos tevékenységük során kizárólagosan a Közgyűlés és az Elnökség említett határozatait szem előtt tartva járjanak el.

Az Osztály ugyanakkor igényt formál arra, hogy a kutatóhálózat jövőjével összefüggésben lévő, az Akadémia 191. közgyűlése elé kerülő határozati javaslat(ok)ra vonatkozó előterjesztés(eke)t, valamint a kutatóhálózat átvilágításának az Osztály illetékességi körébe tartozó kutatóhálózati egységekkel foglalkozó részletes eredményeit — a hagyományos akadémiai eljárásrendnek megfelelően — előzetesen megismerhesse és véleményezhesse. Az Osztály egyetértőleg csatlakozik a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya azon kezdeményezéséhez, mely a kutatóhálózat sorsát érintő közgyűlési előterjesztés(ek) esetében név szerinti szavazást javasol.