II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 229 találat

Név
Tudományterület
Erdődy Gábor Új- és legújabbkori történelem
Érszegi Géza A középkor története
F. Romhányi Beatrix Régészet, medievisztika
Falus Iván
Farkas Katalin Metafizika, elmefilozófia, ismeretelmélet
Fazekas István kora újkor, hivatal-, társadalom- és egyháztörténet
Fehér Bence ókortörténet
Fischer Ferenc 20. századi egyetemes történet
Font Márta középkori történelem (Közép- és Kelet-Európa)
Forrai Gábor filozófia, ismeretelmélet
Forray Katalin Nevelésszociológia, romológia
Földényi László Esztétika
Földes György Magyarország 1945 utáni története
Fülöp Márta Szociál pszichológia, kulturális pszichológia
Gaál Botond Rendszeres teológia
Gabler Dénes Jenő Régészet
Gángó Gábor Filozófiatörténet
Garam Éva Népvándorláskor - avar kor
Gebei Sándor Koraújkor és újkor története
Gergely György Fejlődéslélektan, csecsemőkori szociális kogníció
Germuska Pál hadtörténet, gazdaságtörténet, várostörténet
Gerő András Új- és legújabbkori történelem
Gerszi Teréz
Gesztelyi Tamás klasszika-filológia, ókortudomány
Grüll Tibor római, zsidó és korai keresztény történelem
Gyarmati György XX. századi magyar történelem
Gyenge Zoltán Filozófiatörténet
György Péter Média- és kommunikációs tudományok, művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok
Hadházyné Vaday Andrea Régészet
Hajdu Tibor 20. század története, társadalomtörténet
Halász Gábor Neveléstörténet 
Halász László Művészetpszichológia
Hamar Pál Tantervelmélet
Hegyi Klára kora újkor története
Heidl György Ókeresztény filozófia és teológia
Hermann Róbert A magyar polgári átalakulás politikai és hadtörténete 1830-1867
Hévizi Ottó Filozófiatörténet
Hofer-Szabó Gábor Tudományfilozófia
Horkay Hörcher Ferenc Politikai filozófia, esztétika
Horn Ildikó Történelemtudomány
Horváth György Pedagógiai pszichológia, pszichometria
Horváth János kísérleti pszichológia
Huoranszki Ferenc Etika, metafizika és ismeretelmélet
Iványosi-Szabó Tibor Gazdaságtörténet
Izsák Lajos Új- és legújabbkori történelem
Izsó Lajos Ember-számítógép interakció, emberi megbízhatóság
J. Nagy László A nemzetközi kapcsolatok és a külpolitika története
Juhász József Kelet- és Közép-Európa története 1918 után
Kállai János Klinikai pszichológia
Kálnoki-Gyöngyössy Márton régészet, numizmatika

229 találat