XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Az MTA Fizikai Tudományok Osztályán 2021-ben levelező tagságra ajánlottak bemutatkozó előadásai – videó az osztályülésről

A 2022. évi akadémikusválasztás első lépéseként 2021 szeptemberében az akadémikusok ajánlásokat adtak le az MTA tudományos osztályain. A Fizikai Tudományok Osztályára hat levelező tagi ajánlás érkezett. Az osztály 2021. december 17-én nyílt távjelenléti osztályülést tartott, amelyen meghallgatta a hat ajánlott bemutatkozó szakmai előadását. A széles körben meghirdetett osztályülésről videofelvétel készült, amelyet az MTA YouTube-csatornáján keresztül osztunk meg az érdeklődőkkel.

2022. január 19.

PROGRAM

(Az előadások a videóban szereplő időpontoktól kezdve nézhetők meg.
Az előadók nevére kattintva a tagi ajánlásuk olvasható el.)

0.00: Bevezető (Mihály György osztályelnök)

01.37: Siklér Ferenc
Kísérleti részecskefizika – Az erős kölcsönhatás nyomában

34.14: Gali Ádám
Elméleti magnetooptikai spektroszkópia – Ponthiba kvantumbitek szilárd testekben

1.03.50: Simon Ferenc
Komplex spin- és töltésdinamika korrelált rendszerekben

1.36.31: Pécz Béla
Széles tiltott sávú félvezetők a kék LED-en túl – Egykristály-tömböktől a 2D szerkezetekig

2.04.09: Derényi Imre
A fehérjéktől az élő szervezetekig: molekula- és membrándinamikai, valamint evolúcióbiológiai folyamatok feltárása statisztikus fizikai módszerekkel

2.40.22: Fülöp Zsolt
Atommagfizika csillagokban

Az akadémikussá választás menetéről és az eljárási szabályokról ide kattintva olvashatók részletek.