X. Földtudományok Osztálya

Tájékoztatás bizottsági tagságról

A köztestületi tagok már nemcsak egy tudományos bizottságnak, hanem egy tudományos és egy osztályközi tudományos bizottságnak is tagjai lehetnek.

Az Akadémiai Ügyrend 27. § (3) bekezdése szerint „minden köztestületi tag egy tudományos bizottságba kerülhet be választás útján, ebben az egy bizottságban választhat és választható, és további egy osztályközi tudományos bizottságnak lehet tagja.” Ennek alapján a köztestületi tagok már nemcsak egy tudományos bizottságnak, hanem egy tudományos és egy osztályközi tudományos bizottságnak is tagjai lehetnek.

Amennyiben egy köztestületi tag szeretne ezzel a jogával élni, úgy az adott tudományos vagy egy osztályközi tudományos bizottsághoz történő felvételét az Ügyrend 11. §-a alapján kezdeményezheti, a felvételi eljárás rendje itt olvasható.

A nem akadémikus köztestületi tagok másodlagos tudományos vagy osztályközi tudományos bizottsághoz történő jelentkezésének a tudományos osztályok általi elbírálási határideje 2023. augusztus 25-e.

A köztestületi tagok mindkét bizottság tevékenysége során szavazati joggal rendelkeznek, de a tudományos bizottsági választások során egy szavazati joggal bírnak, azt a tudományos bizottságban gyakorolhatják. A tudományos bizottsági választások egyszerre történő lebonyolítása biztosítja, hogy egy köztestületi tag csak egy bizottsági választásban vehessen részt.