X. Földtudományok Osztálya

Akadémiai székfoglaló: Völgyesi Lajos, az MTA levelező tagja

"Gravitációs kutatások az Eötvös-centenárium évében" címmel székfoglaló előadást tart Völgyesi Lajos, az MTA levelező tagja.

A rendezvény meghívója itt elérhető.

Az előadás rövid összefoglalása:

Gravitációs kutatások az Eötvös-centenárium évében

2019-ben Eötvös Loránd centenáriuma előtt tiszteleg a világ fizikus, geofizikus társadalma. Eötvös Loránd a magyarországi gravitációs kutatások megalapozója, munkásságának a mai napig érezzük a pozitív hatását.

A gyakorlati geofizikában az 1970-es évekig alkalmazták elsődlegesen a gravitációs kutatómódszereket, ezt követően inkább más módszerek kerültek előtérbe. A fizikai geodéziában a gravitációs adatok napjainkban is nélkülözhetetlenek különböző fontos feladatok megoldásához.

A székfoglaló előadásban a fizikai háttér rövid elemzését követően a nehézségi erő meghatározásának lehetőségeivel foglalkozunk, áttekintve a hatalmas fejlődést a kezdeti fonálingás mérésektől az űrgravimetriáig. Az abszolút és a relatív mérések mellett kiemelt figyelmet fordítunk az Eötvös-ingával végezhető gradiens-mérésekre, és foglalkozunk a nehézségi erő irányának igen pontos új csillagászati-geodéziai meghatározási lehetőségével is, amely az eddigi tapasztalatok alapján forradalmi változások elindítója lehet a fizikai geodéziában. Áttekintjük a nehézségi erőtérrel kapcsolatos vizsgálatainkat és a gravitációs adatok felhasználási lehetőségeit a különböző tudományterületeken.

A geofizikában korábban szerkezetkutatásra és ásványi nyersanyagok kutatása használták a gravitációs kutatómódszereket, jelenleg az újabb nagy kihívás a geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata. A gravitációs adatokra leghatározottabb igény a fizikai geodéziában jelentkezik, elsősorban a Föld alakjának, a geoid finomszerkezetének meghatározása céljára, emellett fontos feladat a nehézségi erőtér időbeli változásainak vizsgálata a 4 dimenziós geodézia megalapozásához.

A fizikában Einstein általános relativitáselmélete után a gravitációelmélet hosszú időre háttérbe szorult a részecskefizikai kutatások mögött, egészen az utóbbi évekig, a gravitációs hullámok sikeres észleléséig. Jelenleg a gravitációs kutatások ismét a fizikusok érdeklődésének a középpontjában állnak.

A súlyos és a tehetetlen tömeg azonossága, a gyenge ekvivalencia-elv igazolása az Eötvös-kísérlet nagyobb pontosságú újramérésével éppen napjainkban tartja lázban a szakembereket.