X. Földtudományok Osztálya

Akadémiai székfoglaló: Pálfy József, az MTA rendes tagja

„183 millió éves történet: a toarci esemény a kora jurában” címmel székfoglaló előadást tart Pálfy József, az MTA rendes tagja.

A rendezvény meghívója itt elérhető.

Az alábbiakban az előadás rövid tartalmi összefoglalója olvasható:

Pálfy József: 183 millió éves történet: a toarci esemény a kora jurában
(Rövid összefoglalás)

Kezdetben vala a fekete pala: a toarci anoxikus eseményre először az alsó jura rétegsorokban gyakori, szerves anyagban dús, laminált üledékek hívták fel a figyelmet. A kutatások később azt is igazolták, hogy a tengeraljzat oxigénszegénysége kihalást idézett elő a tengeri élővilágban, a szénkörforgás egyensúlyának felborulását pedig szénizotóp-anomáliák bizonyítják.

Kormeghatározási adatokkal közel két évtizede igazoltam, hogy e jelenségek egyidősek a Karoo-Ferrar nagy magmás provincia vulkanizmusával, és az egyidejűség felveti az ok-okozati összefüggés lehetőségét. Az elmúlt években munkatársaimmal és diákjaimmal folytattuk a vulkanizmus által előidézett környezetváltozásoknak és azok élővilágra gyakorolt hatásának kutatását. Számos módszer alkalmazásával egyre pontosabb képet alkothatunk az események láncolatáról.

A 183 millió éves történetnek mai tanulságai is vannak, mert a légkör, az óceán és a bioszféra ember által előidézett változásai több szempontból hasonlítanak a kora jura folyamataihoz.