X. Földtudományok Osztálya

Új vezetés a Földtudományok Osztálya élén

Az új akadémiai ciklus kezdetén lezajlott a tisztújítás.

A 2020-2023. évi akadémiai ciklus lejártával az MTA Alapszabályában rögzített feladat „a tudományos osztály elnökének és elnökhelyettesének (elnökhelyetteseinek) megválasztása és felmentése, beszámolójának jóváhagyása”. Az osztály tisztségviselőinek megválasztása az Asz. 38. § (3) pontjában foglalt szabályoknak megfelelően kerül sor, amely szerint: „A tudományos osztály a hazai akadémikus tagok közül három évre osztályelnököt és osztályelnök-helyettes(eke)t választ. A megbízatás idejének lejártával a tisztséget betöltők egy alkalommal újraválaszthatók.”: Bozó László, az MTA rendes tagja (osztályelnök) és Pálfy József, az MTA rendes tagja (osztályelnök-helyettes) két cikluson keresztül töltötték be tisztségüket, ezért tisztségeikre nem voltak újraválaszthatók.

A tisztújítás előkészítésére az osztály a januári osztályülésen Jelölőbizottságot hozott létre, e testület javaslatának figyelembevételével alakult ki a jelöltlista, majd az osztály hazai akadémikusainak és nem akadémikus közgyűlési képviselőinek júniusi zárt osztályüléseit követő titkos szavazások eredményeként az osztály osztályelnökké Haas Jánost, az MTA rendes tagját, osztályelnök-helyettessé Kovács Zoltánt, az MTA rendes tagját választotta.