VI. Műszaki Tudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 227 találat

Név
Tudományterület
Ferkai András Építészettörténet
Fi István Közlekedéstudomány
Filemonné Kocsis Erzsébet műszaki mechanikai gépszerkezettan, mechanizmusok elmélete
Fodor Gábor Távközlés
Földesy Péter Mikroelektronika
Friedler Ferenc műszaki informatika, operációkutatás, műszaki rendszerek optimalizálása, hálózatszintézis
Frigyes István Híradástechnika
Gácsi Zoltán Anyagtudomány
Gadó János Reaktorfizika
Gáspár Csaba Ferenc Matematikai modellezés, numerikus módszerek
ifj. Gáspár László út- és hídgazdálkodás, élettartam-mérnöki tudomány
Gingl Zoltán véletlenszerű zajok, fluktuációk, szenzorok, szoftverdefiniált műszerezés
Goda Tibor János Szerkezetanalízis
Halász Sándor Erősáramú elektrotechnika és hajtások
Hangos Katalin rendszer- és irányításelmélet, folyamatmodellezés, folyamatirányítás és diagnosztika
Hárs György Vákuumtechnika, felületanalitika, elektron és ionoptikák, tömegspektroszkópia
Harsányi Gábor Elektronikai technológia, elektronikus eszközök és technológiák, szenzorika
Házi Gábor Kétfázisú folyadékmechanika
Hegedűs István Tartószerkezetek statikája
Holló Péter Közúti közlekedés üzeme, közúti forgalomtechnika
Horváth Gábor Informatikai rendszerek teljesítményelemzése
Horváth Mátyás Gyártásautomatizálás
Horváth Zsolt József
Hózer Zoltán Atomenergetika
Illés Balázs Forrasztás, termikus méréstechnika és modellezés
Imre Attila R. termodinamika, energetika, komplex rendszerek
Iványi Miklósné Elektromágneses terek, numerikus módszerek, hiszterézis modellek
Jakab László Optika
Jármai Károly műszaki mechanika, szerkezetek optimálása
Jávor András Számítógépes szimuláció
Jereb László Tibor Kommunikációs hálózatok tervezése, megbízhatósági modellezés, teljesítményelemzés
Jermendy László Villamosenergetika
Jobbágy Ákos Orvostechnika
Juhász Ádám Alumínium ipar
Kacsuk Péter Informatika
Kalácska Gábor Tribológia, polimer technológia, mezőgazdasági gépészet
Kalmár Ferenc műszaki
Karácsonyi Sándor Műszaki földtan, vízgazdálkodás, vízellátás-csatornázás
Károly Gyula Acélgyártás
Kató Zoltán Számítógépes képfeldolgozás
Katona Tamás János Nukleáris energetika
Kékesi Tamás Kémiai metallurgia
Kerekes Béla Elektronika, fényforrások
Kertész Viktor
Kiss László Villamos gépgyártás
Kiss Rita tartószerkezetek, biomechanika, mozgásvizsgálatok
Klein Rudolf műszaki tudományok
Kóczy T. László intelligens számítási rendszerek
Koltai Tamás
Kolumbán Géza Nemlineáris áramkörök dinamikája

227 találat