Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Korom Erzsébet

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-SZTE Science Education Research GroupAz oldal tartalma jelnyelven


Korom Erzsébet

Korom Erzsébet a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének habilitált egyetemi docense, az Oktatáselmélet Tanszék vezetője, az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport helyettes vezetője, az MTA SZAB Oktatáselméleti Munkabizottság elnöke. Biológia–kémia szakos középiskolai tanári diplomáját 1992-ben, pedagógiai értékelési szakértő diplomáját 1999-ben szerezte a József Attila Tudományegyetemen. Oktatómunkája során előadásokat, szemináriumokat tart pedagógia és tanár szakos, valamint doktori hallgatóknak oktatáselméleti és tantárgy-pedagógiai témákban. Témavezetésével számos szakdolgozat és tudományos diákköri munka készült, az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolában jelenleg 7 PhD-hallgató, illetve doktorjelölt témavezetője. Kutatási területe: a tanulók tudásstruktúrájának, fogalmi rendszerének fejlődése; megértési problémák azonosítása, tévképzetek feltárása; a fogalmi váltás folyamata; az ismeretek megértését és a tudás hasznosítását segítő tanítási módszerek; a természettudományi tudás értékelése és a természettudományos gondolkodás fejlesztése. Hazai és nemzetközi kutatási programokban szerzett tapasztalatokat, a Diagnosztikus mérések fejlesztése TÁMOP-3.1.9./08/01 és 3.1.9/11 projektekben a természettudomány terület koordinátora, a PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education across Europe) Fp7-es projektben a természettudomány terület hazai koordinátora, valamint a SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) Fp7-es projektben helyettes vezető és szakmai megvalósító volt.

Kutatási téma

Az utóbbi évtizedek társadalmi-gazdasági változásai, a technológia gyors fejlődése, a munkaerő-piaci igények felhívják a figyelmet arra, hogy az oktatásnak is változnia szükséges, hogy képes legyen felkészíteni a diákokat a jövőben szükséges tudás megszerzésére. A természettudományos nevelés fontos feladata, hogy a diszciplináris tudás átadása mellett támogassa a mindennapi élethelyzetekben hasznosítható tudás megszerzését, és járuljon hozzá a tanulók gondolkodási képességeinek fejlődéséhez.

Kutatásunk a természettudományos gondolkodás fejlesztésére irányul az általános és a középiskolai tanulmányok időszaka alatt, a természettudományos tantárgyak tananyagába ágyazott képességfejlesztés módszerét alkalmazva. Célunk (1) a gondolkodási képességek fejlődéséről és fejlesztési lehetőségeiről összegyűlt kutatási eredmények beépítése a tanítási gyakorlatba a tanároknak, tanárjelölteknek készült segédanyagok révén; (2) a gondolkodási képességek fejlesztésére alkalmas feladatok, foglalkozások, tanulói tevékenységek kidolgozása; (3) azok kipróbálása, hatékonyságának vizsgálata; (4) a fejlesztés eredményességének mérését lehetővé tevő diagnosztikus mérőeszközök, tanári és tanulói kérdőívek kidolgozása.

A kutatócsoportban 6 munkacsoport alakult. Az 1. munkacsoport feladata az elméleti keretek kidolgozása, a természettudományos gondolkodás összetevőinek leírása és vizsgálata, a természettudományos gondolkodás mérésére alkalmas mérőeszközök kidolgozása, bemérése, fejlesztése. A 2. munkacsoport a természettudományos nevelés kezdeti szakaszában (6–12 éves kor) tanulmányozza a tanulói tevékenységekre alapozott tanítás lehetőségét a tanórán és az iskolán kívüli tanulási színtereken. A 3–5. munkacsoportok a biológia, fizika és kémia tantárgy tananyagához kapcsolódva dolgoznak ki gondolkodásfejlesztő feladatokat a 7–8. évfolyam, illetve a 9–12. évfolyam számára. A 6. munkacsoport olyan foglalkozásterveket készít, amelyek a tantárgyak közötti kapcsolatokat erősítik, és példát mutatnak arra, hogyan lehet megvalósítani olyan összetett oktatási célokat, mint például a komplex, rendszerszintű gondolkodás. A munkacsoportokban neveléstudományi kutatók, tantárgy-pedagógiát oktató kollégák, gyakorló tanárok, tanítók és PhD-hallgatók dolgoznak együtt.

A kutatás eredményeit összegző publikációk, oktatási segédanyagok, tanári kézikönyvek mintákat, gyakorlati példákat, módszertani javaslatokat biztosítanak a pedagógusoknak ahhoz, hogy a gondolkodásfejlesztést tudatosan, tervezetten beépítsék a tanítás menetébe. A mintafeladatok és a kipróbálások során készített videofelvételek, óraelemzések beágyazhatók a tanárképzés pedagógiai-pszichológiai, illetve szakmódszertani kurzusainak tananyagába.

A kutatás várható haszna, hogy ráirányítja a figyelmet a gondolkodásfejlesztés fontosságára, ehhez eszközöket, módszereket adva a pedagógusok kezébe a megvalósításhoz. Lényeges hatás lehet a tanárok szemléletformálása, a tanítás céljainak tudatosabbá tétele, a gondolkodásfejlesztés jelentőségének, hosszabb távú hasznának megmutatása. A tervezett munka elméleti jelentősége, hogy mérőeszközöket és fejlesztő programokat dolgoz ki, valamint empirikus adatokat gyűjt a tartalomba ágyazott képességfejlesztés hatékonyságáról.

Befogadó intézet

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselmélet Tanszék

A kutatócsoport tagjai

• Adorján Ferencné (Óbudai Egyetem)
• B. Németh Mária (SZTE Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tsz.)
• Balázs Ádám (Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Budapest)
• Balogh Terézia (Koszta József Általános Iskola, Szentes)
Barta Géza (Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium, Budapest)
• Bartyik Tamás (SZTE-JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Általános és Környezetfizikai Tanszék)
• Berta Zsófia (Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Szeged)
• Besenyei Edit Viktória (Béke Utcai Általános Iskola, Szeged)
• Bónus Lilla (SZTE TTIK biológia-kémia tanár szakos hallgató)
• Bús Enikő (SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola)
• Csiszár Imre (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola)
• Dobi János (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola)
• Fűz Nóra (SZTE BTK Oktatáselmélet Tanszék; SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola)
• Hasznosi Tamásné (Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Budapest)
• Hégető Katalin (SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola)
• Juhász Ferenc (SZTE TTIK biológia-kémia tanár szakos hallgató)
• Kissné Gera Ágnes (Arany János Általános Iskola, Szeged)
• Kocsis Márta (Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium, Budapest)
• Kontai Tünde (Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium és AMI, Szeged; SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola)
• Kovács Lajos (SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet)
• Kováts Lívia (Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium, Budapest)
• Molnár Milán (Mobilis Interaktív Kiállítási Központ)
• Nagy Anett (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)
• Nagy Lászlóné (SZTE TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport)
• Németh Veronika (SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék)
• Névery Dorottya (Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium, Budapest)
• Oláhné Nádasdi Zsuzsa (Közgazdasági Politechnikum és Alternatív Szakközépiskola, Budapest)
• Orosz Gábor (SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola)
• Özvegy Judit (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola)
• Papp Katalin (SZTE)
• Pásztor Attila (MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport)
• Radnóti Katalin (ELTE TTIK Anyagfizikai Tanszék)
• Répás Lászlóné (Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI)
• Somogyi Ágota (Közgazdasági Politechnikum és Alternatív Szakközépiskola, Budapest)
• Somogyi Zoltán (SZTE TTIK biológia-kémia tanár szakos hallgató)
• Sós Katalin (SZTE JGYPK Általános és Környezetfizikai Tanszék)
• Szabó Zsófia Gabriella (SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola)
• Szántó Anita Piroska (SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola)
• Szivós Ádám (SZTE TTIK biológia-kémia tanár szakos hallgató)
• Vass Imréné Józsa Katalin (Arany János Általános Iskola, Szeged)
• Veres Gábor (Közgazdasági Politechnikum és Alternatív Szakközépiskola, Budapest; SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola)

Partneriskolák

• Béke Utcai Általános Iskola, Szeged
• Közgazdasági Politechnikum és Alternatív Szakközépiskola, Budapest
• Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Budapest
• Szegedi Arany János Általános Iskola
• Szivárvány Óvoda, Kistelek
• SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://edu.u-szeged.hu/ttkcs/

Elérhetőség

E-mail: korom [at] edpsy [dot] u-szeged [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma