Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-SE Egészségnevelés Kortárs-Oktatással Kutatócsoport – TANULJ-TANÍTSD-TUDD (TANTUdSZ)

Kutatócsoport-vezető: Falus András

Az oldal tartlama jelnyelven 

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-SE Health Promotion by Peer Education Research Group

Falus András

Falus András 1970-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológus szakán. 1983-ban a biológiai tudomány kandidátusa, 1990-ben a biológiai tudomány doktora minősítést nyert. 1994-ben orvostudomány szakágban habilitált a Semmelweis Egyetemen, egyetemi tanárként elnyerte a Biológiai Intézet (később Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet) igazgatói megbízását, amit 2012. június 30-ig látott el, azóta ugyanott egyetemi tanárként dolgozik. 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-től rendes tagja. A Semmelweis Egyetemen bevezette az immunológia és a genetika/genomika/bioinformatika oktatását, több tankönyvet írt. Doktori programjában – irányítása alatt – eddig 39 fiatal szerezte meg a PhD-fokozatot. 2010 és 2016 között a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság természettudományi alelnöke volt. Fő biológiai kutatási területe az immungenomika, az epigenetikai szabályozás, a gén-, illetve mikro-RNS-hálózatok bioinformatikája, valamint a mikrobiom vizsgálata. Tizenkét tudományos könyvet írt és szerkesztett. Mintegy 400 tudományos publikációjára több mint 9700 idézetet kapott, h-indexe 45.
2012-től-2014-ig az MTA delegáltjaként az Országos Köznevelési Tanács, 2015-ig a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának tagja volt, továbbá tagja a Nemzeti Tankönyvtanácsnak. Felvételi előkészítők tartásával részt vesz a hazai roma felzárkóztatási programban. A „Biológiai háttéranyag” internetes szöveggyűjtemény kezdeményezője és szervezője.
Kiemelt érdeklődése az egészségnevelés. 2012-ben társalapítója volt az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaságnak és kuratóriumi elnöke az EDUVITAL Alapítványnak. Tagja az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának. Szerkesztője és szerzője a Sokszínű Egészségtudatosság – Értsd, csináld, szeresd! című könyvnek (SpringMed, 2015), valamint szerkesztője a Zene és egészség címmel megjelent gyűjteményes kötetnek (Kossuth Kiadó, 2016). Társalapítója a Magyar Egészségtani Társaságnak és egyik szerzője a Kopp Mária Lelki Egészség Stratégiának. Az ELTE Tanító és Óvóképző Kar bevonásával akkreditált pedagógus egészségnevelési továbbképzést szervez.


Kutatási téma

A kutatócsoport elsődleges célja növelni az iskolai egészségnevelési programok hatékonyságán keresztül a fiatalok egészségtudatos magatartását egy új pedagógiai szakmódszertani eljárás (Tanulj, Tanítsd, Tudd!) részletes kidolgozásával és hazai bevezetésével. A TANTUdSZ pedagógiai koncepció lényege az idősebb diákkorcsoportok többlépcsős, szakmailag kontrollált bevonása a náluk fiatalabbak egészségnevelésébe.

A korszerű és innovatív egészségnevelés egy rendkívül komplex pedagógiai feladat, számos tudományterületet (biológia, egészségpedagógia, pszichológia, egészségszociológia, informatika stb.) foglal magában, nem szűkíthető le a természet- vagy a társadalomtudományok világára. Ezért a célok multidiszciplináris jellegűek, a munkacsoport tagjai és szakértői számos tudományterületet és hivatást fognak át, a közös kapcsolódási pontot mindenütt a gyermekek, fiatalok egészségnevelése jelenti.

Az egészségnevelést, a fiatalok kortárs attitűdformálását, valamint ezek pedagógiai módszereit tudományos (tényeken alapuló oktatási) alapokra helyezve és nemzetközi kontextusba ágyazva kívánja a kutatócsoport megvalósítani.

A kutatás remélt eredményessége hozzájárul a magyar pedagógusképzés és az egészségügyi szakemberképzéssel kapcsolatos oktatásügy aktuális kérdéseinek tudományos alapú megoldásához elsősorban a pedagógiai gyakorlatban jól hasznosítható, modern formában megvalósuló „termékek” (nyomtatott és elektronikus szakdidaktikai anyagok) előállítása, nemzetközi hálózat kiépítése, illetve ezekhez való csatlakozás, ösztöndíjak életre hívása révén. Pályázatunk egészét átszövik a TANTUdSZ program tervezett tudományos objektivációi (tudományos publikációk, workshopok és konferenciák; a fiatalabbak tudományos karrierépítése stb.), melyek biztosítják a program fenntarthatóságát és a pályázati időszak utáni működését is. Ehhez a kutatócsoport nélkülözhetetlennek tartja a nemzetközi együttműködések kiépítését és esetlegesen egy nemzetközi tudományos szervezet létrehozását is.


Befogadó intézet

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

A kutatócsoport tagjai

• Prof. dr. Falus András, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
• Dr. Feith Helga Judit, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék
• Mészárosné dr. Darvay Sarolta, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék
• Nagyné Horváth Emília, Kőbányai Bem József Általános Iskola
• Bihariné dr. Krekó Ilona, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék
• Dr. Szalainé Tóth Tünde Magdolna, Lovassy László Gimnázium
• Melicher Dóra, EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság; Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
• Dr. Füzi Andrea Rita, BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály
• Soósné dr. Kiss Zsuzsanna, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Klinikai Tanszék
• Lukács Ágnes, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék
• Karacs Zsuzsanna, Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium
• Hajnal Gabriella, Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium
• Kitzinger István, Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
• Kukovecz Györgyné, Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
• Horváth Zsolt, Gödöllői Református Líceum Gimnázium
• Kőrösiné dr. Molnár Andrea, Gödöllői Református Líceum Gimnázium
• Réfi Rita, VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
• Szalai Tamás Dömötör, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet
• Dr. Gravdohl Edina, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
• Dr. Kolosai Nedda, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék
• Dr. Zombori Judit, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://www.eduvital.net/index.php/hu/tantudsz/ismerteto

Az Eduvital NET honlapja nyilvános, valamint a munkacsoport tagjai számára védett tartalommal, munka- és fórumfelülettel is rendelkező honlap.

Elérhetőség

falus [dot] andras [at] med [dot] semmelweis-univ [dot] hu
andras [dot] falus [at] eduvital [dot] net

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma