Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Polonyi Tünde Éva

Az oldal tartalma jelnyelven

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-DE Research Group on Foreign Language Teaching

Polonyi Tünde Éva

Polonyi Tünde Éva a Pszichológiai Intézet Általános Pszichológiai Tanszékének habilitált egyetemi docense a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán (DE BTK). Tanulmányait a kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetem pszichológia szakán végezte, PhD-fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolájában szerezte (értekezése címe: Nyelvi rendszerek kapcsolata kétnyelvűeknél). Korábbi munkahelyei: Karinthy Frigyes Gimnázium (Angol Két Tanítási Nyelvű Program), Budapest; Oktatáskutató Intézet, Budapest; Åbo Akademi, Turku, Finnország. Kutatási területei: az idegennyelv-tanulás folyamata és meghatározó tényezői, kétnyelvűek kognitív pszichológiai vizsgálata, a szellemi hanyatlás és megelőzési lehetőségei.

Kutatási téma

A kutatócsoport célja idegen nyelvi tananyag fejlesztése általános iskolai felső tagozatos diákok számára. A program révén az angol és holland nyelv tanulásához készítenek az iskolai oktatást kiegészítő, új szemléletű online tananyagot.

A négyéves projekt során a hátrányos helyzetű tanulók lemaradását csökkentő, társadalmi felzárkózásukat elősegítő képzési/nyelvoktató programot fejlesztenek ki az oktatásban újszerű, eddig még nem kellően kihasznált módszerekkel, és ezzel hozzáférést biztosítanak számukra az idegen nyelvi tudás alapjainak elsajátításához.

A jelenlegi online térben nem található olyan digitális felület, amely közvetlenül támogatja az iskolai nyelvórákat, de emellett a tanulói önállóságra is épít. A kutatócsoport tervezett programja a hagyományos (tankönyv, munkafüzet, grammatika-központú) oktatás mellett a digitális nemzedéket megszólító eszközrendszert és online oktatást tesz majd lehetővé. Célja, hogy a társas készségeket mozgósítva, a gemifikáció (játékosítás) eszközeit felhasználva, digitális eszközökre támaszkodva elősegítsék a tanulók bevonódását, és javítsák a nyelvtanulás hatékonyságát.

A program kedvezményezettjei a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola, valamint az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola. Ezekben – a nagyrészt hátrányos helyzetű diákokat oktató intézményekben – tesztelik majd az új online nyelvoktató program sikerességét. Mindkét képzési helyre infrastrukturális beruházást terveznek, beszerzik a táblagépeket a hozzájuk tartozó eszközökkel.

Az új szemléletű nyelvoktatás hatása várhatóan túlnő majd a nyelvi órákon. Ennek érdekében egy olyan akciókutatást terveznek, amelynek célja, hogy a változásokat – a beavatkozás, az újszerű nyelvi képzés tesztelése közben – nemcsak a nyelvi teljesítményben követik, hanem a diákok, tanárok, szülők iskolával, tanítással/tanulással kapcsolatos attitűdjeiben is.

A projekt gördülékeny megvalósítását segíti két workshop: az egyik egy átfogó munkamegbeszélésként funkcionál, a másik pedig digitális tananyag készítését és a gemifikáció bemutatását, használatának elsajátítását tűzi ki célul. A program harmadik rendezvénye az eredményeket összefoglaló zárókonferencia lesz, ezt követően pedig egy kötet megjelentetését tervezik, amely a kutatás tanulságait vonja le. Az új szemléletmódú, online tananyag kipróbálásának eredményeit hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon és tudományos közleményekben is közzéteszik.

Befogadó intézmény

Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet Általános Pszichológia Tanszék

A kutatócsoport tagjai

Polonyi Tünde Éva (Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet Általános Pszichológia Tanszék),
Pusztai Gábor (Debreceni Egyetem BTK Néderlandisztika Tanszék),
Buda Mariann (Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Pedagógia Tanszék),
Abari Kálmán (Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet),
Szabó Fruzsina (Debreceni Egyetem BTK Idegen Nyelvi és Továbbképzési Központ; DE Humán Tudományok Doktori Iskola ),
Kinterné Szökőcs Beáta (Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola),
L. Ritoók Nóra (Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola),
Gyökösné Gazsó Enikő (Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola),
Zeke Klára (Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet Általános Pszichológia Tanszék),
Fehér Judit (International Business School, Pilgrims),
Tisza Károly Attila (MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport; Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest),
Nótin Ágnes (Sárospataki Református Teológiai Akadémia),
Czékmán Balázs (Puskás Ferenc Általános Iskola, Budapest; DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet; DE Humán Tudományok Doktori Iskola ),
Kurucz Győző (DE BTK Pszichológiai Intézet),
Bisztrán Gabriella tanár (Fazekas Mihály Általános Iskola, Debrecen),
Kántor-Faragó Márta (Debreceni Egyetem BTK Néderlandisztika Tanszék),
Páskuné Kiss Judit (Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet),
Balajthy Dániel (Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet),
Kissné Bende Ildikó (Püspökladány - Kálvin Téri Általános Iskola),
Barbarics Márta (Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma; ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola),
Horkai Anita (Semmelweis Egyetem ETK Társadalomtudományi Tanszék),
Pénzes Erika (Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Sinai Miklós tagiskolája, Hajdúbagos),
Kovács Hajnalka (Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola, Hosszúpályi)
Dr. Kovács Magdolna (DE Idegennyelvi Központ)
Bartyik Gitta (Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye; DE Humán Tudományok Doktori Iskola)
Kovács Karolina (Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet).

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

inyelv.unideb.hu

Elérhetőség

E-mail: tundepolonyi [at] gmail [dot] com

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma