Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

Tiltakozik a Széchenyi Akadémia vezetősége a NAT módosítása miatt

A Széchenyi Akadémia vezetősége tiltakozását fejezi ki a Magyar Közlönyben 2020. január 31-én megjelent Nemzeti Alaptanterv-módosítással kapcsolatban.

2020. február 5.

Indokaink:

1. A megjelent szöveg mindenféle szakmai egyeztetés nélkül készült. Készítői nem vették figyelembe sem a pedagógiai szakemberek, sem a tanárok, sem a szakmai szervezetek, sem a tudományos kutatók, sem a művészetekkel alkotó módon foglalkozók véleményét.

2. A tanterv a tanulók és a tanárok terhelésének csökkentését ígéri, ezzel szemben mindkét oldal terheinek növekedésével jár, mert az óraszámcsökkentés mellett nem tananyagcsökkentést, hanem tananyagnövelést tartalmaz. (Pl. a magyar nyelv és irodalom, illetve az ének-zene tantárgyakból.)

3. A tanterv nem a modern egyéniség- és képességfejlesztő pedagógiát támogatja, hanem az általa preferált kánonok minél teljesebb és kritikátlanabb elsajátítását.

4. Az általa preferált kánonok az európai kultúra alapértékeivel ellentétesek: egyéni szükségleteket semmibe vevő iskolarendszert (pl. a tantárgyi óraszámoknak évfolyamonként kötelező meghatározása), fasiszta írókat (pl. Wass Albert és Herczeg Ferenc) és militarista történelemszemléletet (pl. Trianon revizionista szemlélete, a Horthy-korszak kizárólag pozitív értékelése) erőltetnek a magyar tanulóifjúságra.

5. A tanterv a tanulás legfőbb célját, az önálló, kritikai gondolkodás elsajátítását, a művelődés segítségével elérhető örömszerzést, a személyiség kiteljesítését, a felnövekvő nemzedék harmonikus, szabad életet élő polgárokká válását nem támogatja.

Véleményünk szerint ez a „nemzeti”-nek nevezett alaptanterv a szabad Magyarország érdekeivel ellentétes, az országot háborúba taszító Horthy-rendszer eszméit újítja fel, ezért minden érett és felelős állampolgárnak tiltakoznia kell ellene.

Maurer Dóra elnök
Ferencz Győző ügyvezető elnök
Imre Flóra osztályelnök, Irodalmi Osztály
Haász István osztályelnök, Képző- és Iparművészeti Osztály
Hegedűs D. Géza osztályelnök, Mozgókép- és Színházművészeti Osztály
Tihanyi László osztályelnök, Zenei Alkotóművészeti Osztály
Winkler Barnabás osztályelnök, Építőművészeti Osztály
Klimó Károly elnökségi tag

2020. február 5.