Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

Emlékkonferencia ÖRKÉNY ISTVÁN születésének 110. évfordulója alkalmából

A konferencia szöveganyaga a Tiszatáj folyóiratban lesz olvasható

2022. március 22.

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! címmel egynapos Örkény István emlékkonferenciát rendezett az író születésének 110. évfordulója alkalmából. A konferencia időpontja 2022. április 5., helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia székházának Kisterme (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., II. emelet).

A konferencia első részében írók, irodalomtörténészek, kritikusok és rendezők tartottak előadásokat, melyekben elsősorban azt vizsgálták, hogy az elmúlt negyedszázad hogyan állította új fénytörésbe Örkény István életművét. Szó volt a Helikon Kiadó életműsorozatáról és az ünnepi alkalomra időzített új kiadványokról: az összegyűjtött novellák Niagara Nagykávéház címmel megjelenő második kötetéről és az Egyperces novellák 1968-as legendás, Réber László által illusztrált kötetét megidéző új kiadásról. A konferencia zárásaként Mácsai Pál részleteket adott elő az Egyperces novellákból összeállított estjeiből.

A konferencia szervezői Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsa dramaturg és Reményi József Tamás, az Örkény István-életműkiadás sorozatszerkesztője.

Új megjelenések az életmű kapcsán:

https://port.hu/cikk/konyv/orkeny-110/article-82740

A konferencia részletes programja alább olvasható vagy innen letölthető:

Megnyitó: Ferencz Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke

Márton László, író: „Minden lépéssel reszkírozzuk a hasra esést”. Elbeszélő formák Örkény István írásművészetében

Reményi József Tamás, kritikus, szerkesztő: A hívószó: Babik

Bazsányi Sándor, kritikus, irodalomtörténész: Bevezetés a szépirodalomba, avagy mit köszönhetek az Egyperces novellák 1984-es kiadásának

Darvasi Ferenc, a Helikon Kiadó főszerkesztője: Örkény István életműsorozatáról

Szünet

György Péter, esztéta: Réber–Örkény párosa az Egyperces novellák első kiadásában

Nánay István, kritikus, színháztörténész: „Hozott szalonnából…” Örkény István drámáiról

Sándor Iván, író, esszéista: Telefonegyperces (felolvassa Mácsai Pál)

Mácsai Pál, színművész, az Örkény Színház igazgatója: „A felettes Ő”. Párbeszéd az író és az alakjai között

Szünet

Mácsai Pál: Egypercesek negyven percben (Részletek az Egyperces novellákból összeállított estjeiből)k