Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

A lehetséges változatok

A Széchenyi Akadémia versfordításról tartott konferenciájának írott, szerkesztett anyaga

2023. május 5.

Megjelent a Magyar Tudomány 2023/5. száma. A tematikus összeállítás a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Irodalmi Osztályának rendezésében 2022 novemberében a versfordítás új törekvéseiről tartott konferencián elhangzott előadások szövegét közli.

2022. november 16-án és 21-én a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Irodalmi Osztálya A lehetséges változatok címmel kétnapos konferenciát tartott a versfordításról. A konferencia az MTA Magyar Tudomány Ünnepe című rendezvénysorozatának része volt.

A konferencián elhangzott előadások itt olvashatók el:

https://mersz.hu/dokumentum/matud202305__1

Ferencz Győző (vendégszerkesztő)

BEVEZETŐ. A VERSFORDÍTÁS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI SZEREPVÁLTOZÁSAI

Nádasdy Ádám

FORDÍTÁS ÉS CSINÁLMÁNY

Csehy Zoltán

SZERELMEM, A HEXAMETER

Imre Flóra

A RÓMAI ÓDÁK ÚJ FORDÍTÁSA

Márton László

MŰEGÉSZ ÉS ÉLETMŰ. TÖPRENGÉS WALTHER VON DER VOGELWEIDE KAPCSÁN

Várady Szabolcs

RÍMEK NÉLKÜL, KALÁKÁBAN. EGY KEATS-SZONETT FORDÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Déri Balázs

APOLLÓN ARANY LANTJA. AZ ÓGÖRÖG KARDALKÖLTÉSZET SZABADVERSES ÁTÜLTETÉSÉRŐL

Olty Péter

HA A ZENE NEM ÁLDOZHATÓ FEL. GERARD M. HOPKINS KÖLTÉSZETÉNEK FORDÍTÁSÁRÓL

Mesterházi Mónika

BÍBELŐDÉS ÉS SZÖVEGVÁLTOZATOK

Imreh András

PONT FORDÍTVA

A folyóirat a magyar tudomány minden területéről közöl tanulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve. A folyóirat célja összképet adni a tudományos élet eredményeiről, eseményeiről, a kutatás fő irányairól és a közérdeklődésre számot tartó témákról közérthető formában. Alapítási éve 1840.