Szemerédi Endre matematikus, az MTA rendes tagja a Magyar Szent István-rend idei kitüntetettje

Az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódóan számos állami kitüntetést adtak át, köztük – rendhagyó módon – a március 15-én odaítélteket is, hiszen akkor a koronavírus-járványhelyzet miatt nem volt mód a rendezvény megtartására. Cikkünkben összefoglalót adunk az idei akadémiai kötődésű kitüntetettekről.

2020. augusztus 22.

Magyar Szent István-rend

Magyarország legrangosabb állami kitüntetését, a Magyar Szent István-rendet 2020-ban Szemerédi Endrének ítélték oda.

Egy csaknem 40 éve megválaszolatlan matematikai kérdés bizonyítása, levezetése, ami egy kérdésből tételt alkotott, Szemerédi Endrét a tudományos közélet élvonalába emelte. Neve a számelmélet, a kombinatorika világában hamarosan fogalommá vált, és a nagy elődökhöz felnőve ettől a pillanattól maga is a problémamegoldás mestere lett. A róla elnevezett fogalommal biztosította tudományos halhatatlanságát, a legnagyobbakhoz illően – mondta az MTI tudósítása szerint Áder János köztársasági elnök az átadóünnepségen.

A világhírű matematikus munkásságát segít kontextusba helyezni Lovász Lászlóval 2018-ban készített nagyinterjúnk. A Magyar Szent István-rendet tavaly Roska Botond neurobiológus kapta.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve az MTA doktorai közül Széchenyi-díjban részesült

Bitter István Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a pszichofarmakológia területén végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is nagyra becsült klinikai, kutatói és oktatói munkája, valamint a skizofrénia, a szorongásos betegségek és egyéb pszichiátriai zavarok kezelésében elért jelentős eredményei elismeréseként;

Borhy László Rezső régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Ókori Régészeti Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a hazai és nemzetközi ókortudomány elismert szakértőjeként folytatott, főként az egykori római provinciák régészetével, illetve Pannonia történetével kapcsolatos jelentős kutatásai, valamint egyetemi oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

Buday László orvos-biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a sejtek közötti jelátviteli folyamatok vizsgálata területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a biokémia, illetve molekuláris biológia oktatásában végzett magas szintű munkája, továbbá jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Csiba László Mihály Batthyány-Strattmann László-díjas neurológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Neurológiai Társaság elnöke, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kara Neurológiai Klinikájának egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a szélütés diagnosztikája és gyógyítása területén elért rendkívüli eredményei, különösen a stroke legjobb gyógyszeres kezelési módszere, a vénás vérrögoldás használatának fellendítését elősegítő ellátási modell kidolgozásában betöltött kimagasló szerepe elismeréseként;

Iglói Ferenc, a fizikai tudomány doktora, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a soktestrendszerek kollektív viselkedésének statisztikus fizikai vizsgálata terén elért nagy jelentőségű, nemzetközileg is széles körben elismert kutatási eredményei, valamint iskolateremtő tudományos munkája elismeréseként;

Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének címzetes egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a közép-európai kultúra nemzetközileg is elismert kutatójaként elsősorban a magyar, lengyel, szlovák és horvát nép nemzeti szimbólumainak és mítoszainak összehasonlító vizsgálata terén elért tudományos eredményei elismeréseként;

Pálfy Péter Pál matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során az algebra, azon belül
a csoportelmélet és az univerzális algebra területén elért nagy hatású kutatási eredményei, valamint a magyar tudomány nemzetközi megbecsültségét erősítő, kiemelkedően eredményes intézményvezetői és tudományszervezői munkája elismeréseként;

Szőnyi Tamás matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a véges geometriák témakörében folytatott, nemzetközileg is elismert, jelentős hatású kutatói, illetve példaértékű oktatói munkája, valamint széles körű szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve az MTA doktorai közül a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

Dr. Balázs Judit Ágnes orvos, pszichiáter, gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára

Bélafiné Bakó Katalin a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézetének igazgatója, egyetemi tanára

Dr. Fertő Imre a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanára

Dr. Győri Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Táplálkozástudományi Intézetének korábbi intézetigazgató egyetemi tanára, professor emeritus

Dr. Klebovich Imre a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa

Dr. Lábár János László a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Tudományos Tanácsának elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének egyetemi docense

Dr. Matesz Klára a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara Fogorvosi Anatómiai Intézetének tanszékvezetője, Általános Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének egyetemi tanára

Dr. Olasz Lajos a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa

Dr. Rappai Gábor a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Közgazdaságtan és Ökonometria Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára

Dr. Somos Zsuzsanna immunológus, bőrgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Dr. Stachó László a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Infomatikai Kar Bolyai Intézete Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének egyetemi tanára

Dr. Szabó Attila a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanára

Dr. Széll Márta molekuláris biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettese, Általános Orvostudományi Kara Orvosi Genetikai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve az MTA doktorai közül a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült


Gáspár Zsolt Széchenyi-díjas építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a mechanika kutatása és oktatása területén folytatott fél évszázados, tudományos szempontból is iskolateremtő pályafutása elismeréseként;

Szabó Gábor fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanára, volt rektora a Szegedi Tudományegyetem rektoraként végzett kimagasló színvonalú munkája, valamint nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói, illetve sikeres tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

Szabó Annamária, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titikárságának főosztályvezetője, a közigazgatás területén, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán végzett magas szintű igazgatási és szervezési munkája elismeréseként.