Podcast

Egy népmesei táj múltja és jövője – beszélgetés Varga Annával fáslegelőkről, pásztorokról és a hagyományos ökológiai tudásról

Miért jó, ha terebélyes fák tarkítják a legelőt? Mit vesztett a vidék a termelőszövetkezetek megjelenésével? Újjáéledhet-e a pásztorvilág Magyarországon? Mit tanulhat az ökológus és a természetvédő a tájban élő, gazdálkodó embertől? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetett Gilicze Bálint Varga Annával, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének kutatójával az MTA Podcast új adásában.

2019. március 1.

Hivatkozások, háttérinformációk

Rövid jegyzetek a beszélgetésről

2:00 A fáslegelő definíciója

2:40 Fontos az emberi használat, emberi tevékenység a fáslegelők fenntartására

3:20 Erdősztyepp és szavannák

4:00 A tűz szerepe a szavannák fenntartásában

4:50 Kezdetek madarászként, és innen tért át az ökológiára, biológus népfőiskola Dr. Molnár Zsolt szervezésében

5:40 Megérteni az élőhelytípusok "viselkedését", családi gazdálkodói gyökerek, fontos a tájban élő, gazdálkodó ember

6:40 Székelyföldi élmények, tankönyvbe illő fáslegelő a Kis-Homoród mentén

7:30 A fáslegelők hazai és nemzetközi szakirodalma közti különbségek

9:00 A fáslegelők előfordulásának gyakorisága, ökológiai jellemzőik

10:00 Felhagyott és fejlődő fáslegelők

10:30 Fáslegelők Erdélyben - itt jobban megőrződtek, Európa-szinten is kiemelt értéket jelentenek

11:30 Erdély és a magyarországi dombvidéki területek múltja, erdélyi tanulmányok, kutatások

12:10 Bakonyi, olaszfalui fáslegelő, saját kutatások, helyi nehézségek a magyarországi erdőtörvénnyel

13:10 Az olaszfalui fáslegelő "újjáélesztése", a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása

14:30 A fáslegelő haszna, miért érdemes újra ilyen területeket kialakítani, gondozni, külterjes legelőgazdálkodás, a fák sokrétű haszna

15:30 A fák mint a legelő mikrokörnyezetének kiegyenlítői

16:00 Az erdőtörvény megnehezíti a fáslegelők kialakítását és fenntartását, történeti háttér

16:30 A TSZ-ek létrehozása mint a fáslegelők felhagyásának egyik fontos oka; az állattartás, falusi élet rendszerébnek megváltozása

17:40 Az önszerveződő, községi legelőgondozás megszűnése

18:10 Legelőtisztítás, közösség, "tending the wild"

19:00 A TSZ-ek hatása a közösségre, a legelőgondozásra, egy hagyomány leépülése; fáslegelők helyett zárt erdők alakultak ki sokhelyütt

20:20 Újonnan kialakított közösségi állattartási rendszerek napjainkban

21:00 Szabadság, közösség és legelőfenntartás

21:40 Közbirtokossági rendszer Erdélyben

22:10 A fáslegelő fenntartásának költségei, a fenntartási munka magas értéke a múltban

23:20 Résztvevő megfigyelés

23:40 A hagyományos legelőgazdálkodás története (Nyugat)-Európában; fáslegelők az Ibériai-félszigeten

25:40 Intenzív legelőgazdálkodás,a klímaváltozás hatásainak felismerése, fák szerepe a legelőterületeken

26:40 Agrárerdészet mint kiemelt EU-s téma, földalapú agrártámogatások szemléletének változása

28:00 Kutatások hatásai az európai uniós és magyar szakpolitikában; a magyar erdőtörvény változása: bizonyos erdőtípusopkban már lehet legeltetni

29:10 Az erdei legeltetés tiltásának okai

30:20 Legelőelkülönözési törvény a XIX. században; fahiány, erdővédelem a világháborúk után

31:20 Az erdei legeltetés valós hatásának vizsgálata, kutatások, fontos a pásztorok szakértelme a legeltetésből eredő károk elkerülésében

33:40 Az erdei legeltetés hagyományai, a pásztorok kulcsszerepe, miért nem alkalmas itt a villanypásztor

34:50 Az erdei legeltetés haszna; legeltetési szezon bővítése

36:30 Makkoltatás

37:40 A pásztorok máig fennmaradt hagyománya

38:20 Új ismeretek az idegenhonos erdők legeltetéséből

39:00 Hogyan ismerjük fel a felhagyott fáslegelőket?

40:00 Történeti források értelmezése, információgyűjtés ökológusszemmel, források értelmezése mai gazdálkodók segítségével

42:00 Analógia a kísérleti régészettel, az erdei legeltetés jelentősége a történeti források alapján

43:30 Fák botolása, takarmánygyűjtés és ennek ökológiai hatásai

45:00 A terepen eltöltött időről, kedvenc fáslegelőiről

46:30 Személyes kapcsolat pásztorokkal

47:30 "Boldog békeidők", hogyan élték meg az emberek a hagyományok elsorvadását, pásztorokhoz, legelőkhöz kötődő rítusok

49:00 A "park" ősi képe az emberben

50:00 A pásztorvilág modern kori megerősödéséről

51:00 Pásztor Facebook-csoport, a bennünk élő pásztorkép, Nyugaton "menő" pásztorkodás, pásztorképzés, van kereslet a pásztorokra

53:50 Új gazdálkodók, pásztorok, családi hagyományok nélkül

56:50 Különböző tudasrendszerek találkozása és a természetvédelem

58:00 IPBES-projekt

58:40 Ökoszisztéma-szolgáltatások

1:00:20 Nem nyugati típusú tudás, hagyományos ökológiai tudás

1:02:00 A kulturális antropológiában tapasztalhatóhoz hasonló szemléletváltás az ökológiában, távolodás a "kolonialista" felfogástól

1:06:50 Pásztorok, fáslegelők szimbolikus hídszerepben

A nyitószignál forrása: Freesound.org/X3nusCC-BY 3.0

Az átvezető zene forrása: Soundcloud/PeriTuneCC-BY 3.0