Nemzetközi kapcsolatok

Ránki Chair pályázati kiírás

A Magyar Tudományos Akadémia és az Indiana University, Bloomington pályázatot hirdet a "Ránki Chair" vendégprofesszori állás betöltésére a 2016-2017-es tanévben.

Feladatok

 • A vendégprofesszor feladata félévenként 1-1 kurzus vezetése angol nyelven a magyar kultúra, irodalom, művészet, történelem vagy más Magyarország múltjával, jelenével összefüggő témában.
 • Részvétel a Ránki Chair Szimpózium megszervezésében
 • A vendégprofesszor munkáját az IUB School of Global and International Studies, Department of Central Eurasian Studies tanszékkel együttműködve végzi.

Pályázati feltételek

 • magyar állampolgárság
 • bölcsészettudományi és/vagy társadalomtudományi egyetemi oklevél és PhD fokozat
 • angol felsőfokú nyelvvizsga, vagy felsőfoknak megfelelő nyelvtudást igazoló más dokumentum
 • egyetemi oktatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • korai modern magyar irodalom, történelem szakterület
 • angol nyelvű oktatási gyakorlat

A vendégprofesszori státusz 10 hónapig, 2016. augusztus 1-től 2017. május 31-ig terjed. Ez idő alatt az Indiana University biztosítja a teljes időszakra vonatkozó 47 000 USD professzori fizetést, hozzájárulást az élet- és egészségbiztosításhoz, a kutatással kapcsolatos kiadásokra 5000 USD keretet, valamint az egyetemen a munkavégzéshez szükséges feltételeket. A nyertes pályázó oda- és visszautazásáról a vendégprofesszori állás ideje alatt 1-1 alkalommal a Magyar Tudományos Akadémia gondoskodik.

A pályázat benyújtása

A meghirdetett vendégprofesszori helyre az alább felsorolt, angol nyelvű dokumentumok benyújtásával lehet pályázni:

 • amerikai típusú önéletrajz
 • motivációs levél
 • a professzori állás és szakterület szempontjából releváns publikációk jegyzéke (maximum 1 oldal)
 • oktatási terv (az oktatni kívánt kurzusok címe, rövid ismertetése)
 • diploma, tudományos fokozat és a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata.

Kérjük, hogy a fenti dokumentumok egy példányát a pályázó aláírásával hitelesítve az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.) juttassák el. A borítékra írják rá: "Ránki Chair". Ezzel párhuzamosan a teljes anyagot elektronikus formában a nemzetkozi [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre is szíveskedjenek megküldeni.

A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. január 29.

A kiírási feltételeknek nem megfelelő, formailag hibás, hiányos vagy határidőn túl feladott pályázatokat nem áll módunkban továbbítani.

Az írásos anyagok elbírálását a Magyar Tudományos Akadémia és az Indiana Unversity közösen végzi.

Kapcsolat:

Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága

Solymosi Beáta,

Tel: +36 1 411 6156, Email: solymosi [dot] beata [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Indiana University

Borhi László, Email: lborhi [at] indiana [dot] edu