Hogyan hozzuk le a csillagokat az égről? – Videón Pokol Gergő fizikus a Középiskolai MTA Alumni Programban tartott előadása

Miként lehet a csillagok energiáját békés célokra használni itt, a Földön? Hogyan lehet ezeket a hatalmas energiákat megszelídíteni? Mi kell ahhoz, hogy a nem túl távoli jövőben már működhessenek az úgynevezett fúziós erőművek? Egyáltalán: lehetséges-e a fúzión alapuló energiatermelés? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ az érdeklődő gimnazisták Pokol Gergő előadásából.

2024. március 13.

Pokol Gergő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének docense. A kutató mérnök-fizikus szakon szerezte diplomáját. Eredményei elismeréseként számos díjat kapott, köztük a magyar fúziós közösség legnagyobb elismerését, a Simonyi Károly-emlékplakettet. Pokol Gergő jelenleg a Fúziós Plazmafizika Kutatócsoport vezetője, az Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazmafizika Laboratóriumának tudományos főmunkatársa és a Magyar Nukleáris Társaság elnöke.

0:00 | Intro
1:05 | Hogyan lehet a Földön olyasmit megvalósítani, mint amit a csillagok valósítanak meg az égen?
3:27 | Új technológia az energiafelhasználás csökkentésére
3:48 | Milyen módszerekkel termelhetünk villamosenergiát? Lehet-e egyszerre tiszta, biztonságos és szabályozható módon villamos energiát termelni?
7:05 | Az atommag energiája
19:39 | Atommagfúzió égen és földön
32:02 | Helikálisan felcsavart toroidális térszerkezet
33:15 | Tokamak és sztellarátor
40:40 | Európai fúziós kutatások


„Voltak olyan tanárok körülöttem, akik fölkeltették annyira az érdeklődésemet a fizika és általában a természettudományok iránt, hogy rájöttem, akkor ismerhető meg jól a minket körülvevő világ, ha azt következetesen csináljuk.”

Interjú Pokol Gergővel a budapesti Teleki Blanka Gimnáziumban tartott előadás után.

A Középiskolai MTA Alumni Program

A Magyar Tudományos Akadémia 2019-ben elfogadott új küldetési nyilatkozatához illeszkedő elnöki programjában Freund Tamás elnök a tudománybarát társadalom és közgondolkodás kialakítását jelölte meg az egyik legfontosabb célként. Ennek érdekében hívta életre az Akadémia számára is kiemelkedő fontosságú Középiskolai MTA Alumni Programot.
A középiskolai évek sok esetben meghatározóak egy kutató életútjának alakulásában. Az Akadémia 18 ezres köztestületének tagjai közül sokan büszkék alma materükre, és tartják is a kapcsolatot volt tanáraikkal. A Középiskolai MTA Alumni Program erre a kapcsolatra építve, az évek során kutatóvá érett diákok segítségével viszi közelebb a fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit, hozza testközelbe a kutatás világát tudomány-népszerűsítő előadások és az azokat követő beszélgetések formájában.