Pléh Csaba elnökletével és Csapó Benő társelnökletével megújult az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága

Lovász László, az Akadémia elnöke az Országos Köznevelési Tanácsba rendes tagként Pléh Csabát, az MTA rendes tagját, az MTA KEB elnökét, póttagként S. Varga Pált, az MTA rendes tagját, a Köznevelési-stratégiai Kerekasztal testületébe Csapó Benőt, az MTA doktorát, az MTA KEB társelnökét delegálja.

2017. szeptember 28.

Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága tagjai

Vezetők

Pléh Csaba elnök, az MTA rendes tagja, CEU Kognitív Tudományi Tanszék

Csapó Benő társelnök, az MTA doktora, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Pléh Csaba pszichológus, nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus, a Közép-európai Egyetem oktatója. Fontosabb kutatási területei a pszichológiatörténet, a pszicholingvisztika, a kognitív pszichológia és a megismerő funkciók fejlődési zavarainak vizsgálata. Számos könyvsorozat, hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztője.

Pléh Csaba a 2015-ös Magyar Tudomány Ünnepén diákoknak tartott előadást – ennek felvétele itt látható.

Életrajzi oldala bővebb információkkal itt érhető el.


Csapó Benő neveléstudományi kutató, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola és az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport vezetője. Fő kutatási területei közé tartozik a tudás szerveződése, a tanulók tudásának mérése és a technológiaalapú tesztelés. 2005 és 2014 között a PISA Igazgatótanácsának tagja, 2009 és 2014 között alelnöke volt.

Csapó Benővel a legfrissebb PISA-jelentés kapcsán hosszú interjút közölt az mta.hu, 2016-os tudományünnepi előadása pedig itt látható.

Egyetemi oldala bővebb információkkal itt érhető el.

Tagok

Bánréti Zoltán kandidátus, MTA Nyelvtudományi Intézet (nyelvtudomány)

Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet (irodalomtudomány)

Falus András, az MTA rendes tagja, SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet (egészségnevelés, élettudományok)

Farsang Andrea, az MTA doktora, SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék (földrajz)

Fülöp Zsolt, az MTA doktora, MTA Atomki Magfizikai Főosztály Ionnyaláb-fizikai Osztály (fizika)

Halász Gábor, az MTA doktora, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet (neveléstudomány)

Hamza Gábor, az MTA rendes tagja, ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék (jogtudomány)

Hatvani László, az MTA rendes tagja, SZTE TTIK Bolyai Intézet Analízis Tanszék (matematika)

Kárpáti Andrea, az MTA doktora, ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ (vizuális kultúra)

Kövér György, az MTA levelező tagja, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék (történelem)

Ollé János PhD, EKE PK Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszék (oktatáselmélet)

Pap László, az MTA rendes tagja, BME VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (hírközlés, technológia)

Túri László, az MTA doktora, ELTE TTK Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszék (kémia)

Varga Júlia kandidátus, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet (oktatás-gazdaságtan)

Vigh Andrea DLA, rektor, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (zeneművészet)

Meghívottak

Csépe Valéria állandó meghívott, az MTA levelező tagja, a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos, MTA TTK Agyi Képalkotó Központ

Patkós András állandó meghívott, az MTA rendes tagja, az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Programtanácsának elnöke, ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék