Célok és programszintű eredmények az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjának első évében

Az Akadémia 2016-ban Lovász László elnök kezdeményezésére indította el négyéves kutatási programját, amelynek keretében az oktatás szakmódszertani kérdéseire adnak tudományosan megalapozott válaszokat a támogatást elnyert kutatók, az általuk kidolgozott elméletet pedig aktív pedagógusok közreműködésével a gyakorlatban is kipróbálják. Az első év eredményeit és tapasztalatait összegezte Patkós András akadémikus, a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Programtanácsának elnöke.

2018. április 17.

A programban részt vevő 19 kutatócsoportot első esztendei munkáját hazai és külföldi szakértők értékelték. A magyar bírálók minden beszámolóban pozitívumként említették a kutatói-pedagógusi együttműködés mértékét és minőségét, rámutattak az ebből származó multiplikációs potenciálra. Többségük igazolta az elvégzett munka és a munkaterv közötti megfelelést, valamint a pedagógusképzésre kifejteni szándékolt hatást.

A csoportok nagyobb halmazát érintő kritikus megjegyzések a nemzetközi beágyazottság mértékét, az eredmények közzétételében a nemzetközi folyóiratok, különösképpen a vezető módszertani újságok nem kielégítő arányát említették. Több csoport esetében megfogalmazták a tantárgy-pedagógiai kutatási jelleg erőteljesebb megjelenítésének igényét.

A 19 csoportból 11-et külföldi szakértők is értékeltek. Ők a kutatócsoportok projektjeit kivétel nélkül nemzetközileg relevánsnak, együttműködésre és összehasonlító vizsgálatokra potenciálisan alkalmasnak tartják.

A Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programról szóló főbb megállapításokat, illetve az egyes kutatócsoportok első évi teljesítményéről beszámoló összegzéseket a Patkós András által készített és az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Programtanácsa által egyhangúlag elfogadott jelentés tartalmazza, amely ide kattintva olvasható el.