Digitális technika, játék és humor – az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program bölcsészeti és társadalomtudományok munkacsoportjának 2017-es beszámolója videón

Hogyan lehet a diákokra jellemző nyelvi, kulturális változatosságból előnyt kovácsolva új oktatási módszertant kidolgozni? Milyen lehetőségeket rejt magában a digitalizáció a magyartanítás szempontjából? Milyen szemléletváltás jellemzi a valláspedagógiát? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre kaphattak választ az érdeklődők a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program bölcsészeti és társadalomtudományok munkacsoportjának eddigi eredményeit összegző tanácskozáson.

2017. november 20.

A Magyar Tudományos Akadémia 2016-ban négyéves programot indított a tantárgy-pedagógia tudományos megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris kutatások és gyakorlati alkalmazásuk támogatására. A program sajátossága, hogy a kutatómunkában a kutatók mellett pedagógusok és diákok is részt vesznek.

A pályázat keretében – más tudományterületek mellett – öt bölcsészettudományi kutatócsoport is elnyerte a támogatást. A Bölcsészeti és társadalomtudományi munkacsoportba tartozó öt csoport a jelnyelvtanítás, a történelemtanítás, a hitoktatás, az anyanyelvi oktatás és szövegértés, valamint az idegennyelv-tanítás módszertani megújításán dolgozik.

Mint a tanácskozáson kiderült, szinte az összes kutatócsoport kiemelt figyelmet fordít a diákok érdeklődésének felkeltésére és fenntartására, amit folyamatosan mérnek is. A tapasztalatok szerint a gyerekek figyelmét a leghatékonyabban játékos elemekkel (gamifikáció), versenyhelyzetekkel és humorral lehet felkelteni. A humor mint módszertani elem a holland oktatásban jelenik meg a leghangsúlyosabban. A nyugat-európai ország oktatásában felhasznált módszereket az MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport vizsgálja, és alkalmazza a program keretén belül magyar iskolákban.

A történelemoktatás megújításával kapcsolatban elhangzott, hogy bár indokolt lenne minél több digitális anyag felhasználása, a tanárok számára ez nehézséget jelent, mert nehezen jutnak hozzá jogtiszta forrásból dokumentumfilmekhez, interjúkhoz.

Az MTA Székházában tartott konferencia itt nézhető meg.