Bolyai25 Kolozsvártól Veszprémig – Összeállítás az MTA területi bizottságainak jubileumi rendezvényeiről

A Magyar Tudományos Akadémia Székházában tartott központi rendezvényt követően az MTA területi bizottságai is ünnepi üléseken méltatták a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj eredményeit az ösztöndíj alapításának 25. évfordulója alkalmából.

2022. június 3.

Debrecenben Páles Zsolt akadémikus, az MTA DAB elnöke, valamint Tulassay Tivadar akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke és Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. A rendezvényen három szekcióban – élettudomány, humán tudományok, természettudomány – hangzottak el előadások: tudományterületenként négy-négy fő kapott lehetőséget kutatásai bemutatására. Mint elhangzott, az eddigi 25 év alatt
az ösztöndíjat elnyertek mintegy tíz százaléka származik a DAB vonzáskörzetéből. Az eddigi ösztöndíjasok neve és az elhangzott előadások online elérhetőek.
További részletek.

Kolozsváron Bollobás Enikő akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának tagja köszöntötte az egybegyűlteket. Mint elhangzott,
az elmúlt 25 évben 91 alkalommal részesült romániai kutató a rangos ösztöndíjban. A konferencia első részében kerekasztal-beszélgetésen volt Bolyai-ösztöndíjasok értékelték a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szerepét és hatását kutatói munkájukra, illetve szakmai karrierjük alakulására. A volt ösztöndíjasok kiemelték, hogy az akadémiai támogatás segítette kutatási területük kiszélesítését, és hozzájárult szakmai kapcsolataik alakításához, kiterjesztéséhez. Egyúttal szakmai presztízst jelentett számukra, és jó ajánlólevélnek bizonyult további pályázatok benyújtásánál.
További részletek.

Miskolcon Tulassay Tivadar akadémikus, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke az ösztöndíj kapcsán Pascalt idézte:
„A tudás olyan mint egy gömb. Minél nagyobb a térfogata, annál nagyobb a felszíne, amely az ismeretlennel érintkezik.” Az ünnepi ülést megnyitó Kaptay György akadémikus, a MAB elnöke az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját méltatva elmondta, az elmúlt negyedszázadban az ösztöndíj rendszere nagy segítséget nyújtott a fiatal kutatóknak pályájájuk posztdoktori időszakában.
További részletek.

Pécsett különböző tudományterületekről 10 kutató tartott előadást a Dél-dunántúl régióhoz tartozó, körülbelül 300 Bolyai-ösztöndíjas közül.
Az előadók fontos mérföldkőnek nevezték a Bolyai-ösztöndíjas időszakot,
és egyetértettek abban, hogy kutatói pályájukat meghatározták az akkor elért eredmények. A tudományos előadások tág palettán mozogtak: a képalkotó eljárásokról éppúgy hallhattak a résztvevők, mint a Vatikáni Levéltár titkairól,
a pajzsmirigy citokinszabályozásáról vagy éppen Nagykanizsa gazdasági fejlődéséről.
További részletek.

Szegeden elhangzott, hogy a SZAB területén a Bolyai-ösztöndíjjal támogatott kutatók 2011-től szervezik az ösztöndíjasokat érintő szakmai rendezvényeiket az MTA SZAB Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Klubja keretében. A jubileumi ünnepségen Krisztin Tibor, a SZAB elnöke megnyitóját követően adták át az MTA SZAB Pro Scientia életműdíjat Hatvani László akadémikusnak, akinek kimagasló kutatói tevékenysége példamutatóan párosult a fiatal kutatók támogatása iránti elkötelezettséggel. Tulassay Tivadar akadémikus, kuratóriumi elnök köszöntője után négy, kiemelkedő szakmai karriert befutott ösztöndíjas tartott eladást munkájáról, elevenítette fel szakmai életútját, hitelesen bemutatva a Bolyai-ösztöndíj szerepét egy fiatal kutató életében. Varjú Katalin fizikus a szuperrövid fényimpulzusok, Kiss L. László csillagász a változócsillagok és az exobolygók, Németh T. Enikő nyelvész a nyelvhasználat társas formái, Tamás Gábor biológus az agykéreg kutatásának legújabb eredményeibe adott betekintést.
További részletek.

Veszprémben Padisák Judit akadémikus, a VEAB elnöke nyitotta meg az ünnepi tanácskozást, ünnepi köszöntőt Tulassay Tivadar akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke mondott. A tudományos előadásokból az érdeklődők képet kaphattak a levegőkémiai kutatócsoportok generációiról, a kenyérbúza stressztűrő képességének és a Kárpát-medence természetes vizű halainak fajgenetikai vizsgálatáról, az iparban széleskörűen felhasznált kaolinit nanoszerkezetéről, a késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek kvalitatív tulajdonságairól, Bécs legújabb városfejlesztési projektjéről, valamint fonotaktikai és stratégiai ötleteket kaphattak a SZÓZAT nevű logikai játékhoz.
További részletek.

A Bolyai-ösztöndíj elmúlt 25 évének eredményeit összegző kötet ide kattintva letölthető.