Lendület Program

Varju Márton Lendület-ösztöndíjas kutató

Varju Márton mta.hu

Kutatási téma

Magyarország közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban. A jogi keretek elemzése

A Nagy Britanniából a Lendület pályázat támogatásával hazatérő Varju Márton célja, hogy kutatócsoportjával olyan jogi információt tárjon fel és tegyen hozzáférhetővé, amely elősegítheti Magyarország tagságának sikerességét az Európai Unióban és megalapozhatja a nemzeti érdekek eredményes képviseletét és a nemzeti közpolitikai prioritások megvalósítását az Európai Unió
közpolitikai rendszerében. A kutatás eredményei közvetlen szakpolitikai jelentőségűek, és a kormányzat, valamint az érintett civil szféra munkájában közvetlenül hasznosulhatnak.

Befogadó intézet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

A kutatócsoport működési időszaka

2013-2018

A kutatócsoport tagjai

Papp Mónika, Horváthy Balázs, Fekete Balázs

Interjú a kutatóval

Az interjú 2013. szeptember 11-én jelent meg az mta.hu-n.

„A Lendület nagy ívű, hosszú távú kutatási program megvalósítását teszi lehetővé"

A kormányzásban közvetlenül felhasználható jogi információk feltárását, az állami döntéshozatalban és a tisztviselők képzésében alkalmazható jogi vizualizációs és döntéssegítő eszköz fejlesztését tervezi a Lendület program támogatásával Varju Márton jogász. A Nagy-Britanniából nemrég hazatért tudós az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban alakítja meg kutatócsoportját.

Az állami támogatásokra, a közszolgáltatásokra vonatkozó szabályok, az egységes belső piac joga – néhány az Európai Unió jogának azon területei közül, amelyeket Varju Márton kutatócsoportjával a Lendület-pályázat keretében tanulmányoz. „Az európai uniós jogszabályok a nemzeti érdek és a nemzeti közpolitikai célok megfogalmazására és megvalósítására hivatott tagállami döntéshozók szemszögéből nézve elsősorban választási lehetőségeket foglalnak magukban. Mi az ezekből a választási lehetőségekből eredő döntési útvonalakat akarjuk feltérképezni, külön hangsúlyt helyezve a különböző döntési útvonalak közötti választás jogi feltételeire és a döntési folyamatban figyelembe veendő jogi követelményekre. A kutatás e részéből származó jogi információ szolgál majd alapul ahhoz, hogy ebből a szempontból elemezzük és értékeljük hazánk európai uniós tagságát" – világította meg az mta.hu-nak kutatása célkitűzéseit Varju Márton. Eredményeikre alapozva a kutatócsoport egy jogi vizualizációs és döntéssegítő eszköz kifejlesztését is tervezi, amely az állami döntéshozatalban és az állami tisztviselők képzésében egyaránt felhasználható.

A múltat értékelve, a jövőt tervezve

A csoportvezető kiemelten fontosnak tartja az elméleti és gyakorlati szakemberek közötti kapcsolatot. „Természetesen nem szeretnénk a külvilág történéseitől elzárva dolgozni. A kutatási program módszertani keretei között tanulmányozni fogjuk a jelentősebb, a magyar uniós tagság szempontjából vitatható, esetleg az Unió és Magyarország közötti nyílt konfliktushoz vezető gazdasági és társadalmi döntéseket. Ha célkitűzéseink megvalósulnak, eredményeink jó alkalmat teremtenek a kormányzás szereplőinek a tudatos, racionális keretek közé szorított visszatekintésre és önreflexióra, amely megalapozhatja a 2004-et követő időszak kormányzati értékelését, valamint a következő 10-20 év megtervezését" – mondta a kutató. Úgy véli, munkájuk a kormányzati intézményrendszer és a döntéshozatali folyamatok mellett a magyar uniós tagság szempontjából jelentős gazdasági és társadalmi döntésekről szóló vitákra is hatással lesz.

A Nagy-Britanniából hazatérő csoportvezető tervei szerint a Lendület program támogatásával folytatott kutatásba külföldi szakemberek is bekapcsolódnak majd. „A brit egyetemeken sok, hozzám hasonlóan gondolkodó és hasonló érdeklődésű kutatót ismerek. Többen komoly érdeklődést mutattak a kutatási programunk iránt. Ők kutatócsoportunk hálózatának tagjaként szándékoznak munkánkban közreműködni, ami azért fontos, mert így egyszerűbben biztosíthatjuk a kutatás magas színvonalát, egyben elősegíthetjük eredményeink nemzetközi megismertetését és beágyazódását a tudományterület nemzetközi diskurzusaiba" – fogalmazott Varju Márton.

Inspiráló környezet

Befogadó intézményként az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont az intézményi infrastruktúra mellett egy kutató bérének fedezésével is támogatja a Lendület-csoport munkáját. A kutatócsoport – amelyet Varju Márton mellett Papp Mónika, Horváthy Balázs és Fekete Balázs alkot – a kutatásvezető szándékai szerint a későbbiekben tovább bővül majd. „Csoportunk szeptembertől egy posztdoktorral egészül ki az MTA TK állományából, a program folyamán pedig fokozatosan kapcsolódnak be a munkába predoktori szintű kutatási asszisztensek. Szűkebb kutatócsoportunk mellett egy szélesebb nemzetközi kutatási hálózatot is szervezünk, amelynek tagjait kutatási profiljuk és szaktudásuk alapján választottuk ki. Munkájukkal a közösen rögzített tematikus keretek között fogják kiteljesíteni a tevékenységünket" – vázolta terveiket a jogtudós, egyszersmind rámutatott: az MTA TK inspiráló környezetet jelent a csoportja számára, amelyben a munkatársak megvitathatják a kutatások előrehaladását, és tanácsokat kaphatnak egy-egy fontos döntés előtt.

Szűkebb szakterületét értékelve Varju Márton úgy vélte: „A hazai jogtudomány kívülről szemlélve elszigeteltnek, saját helyzetéről és szerepéről alkotott felfogásában kissé korlátozottnak tűnik. Nem látszanak világos irányok, gyakran a célok sem egyértelműek,a szervezettség foka alacsony, és kevés a valódi vezető. Partnerek nélkül nem is nagyon remélhető változás. A jog speciális szerepe miatt elsősorban a kormányzás és az igazságszolgáltatás szereplői irányában kellene sokkal határozottabb lépéseket tennünk. Az is sokat segítene, ha ezek a szereplők természetesnek tartanák a jogtudomány művelőivel való együttműködést, ami a saját érdekeiket is szolgálná. A jog és az állam működésének tudományos alaposságú és tudományos módszereket alkalmazó vizsgálata önálló szakma, amelynek eredményei, ha megfelelően művelik, nem helyettesíthetők mással."

Biztonság, perspektíva, kiszámítható jövőkép

„A Lendület programnak komoly ösztönző szerepe volt a hazatérésemben" – mutatott rá Varju Márton. A pályázat előnyeiről szólva kiemelte: támogatása perspektívát és biztonságot nyújt, a kutatócsoport tagjai számára pedig mind személyes, mind szakmai téren kiszámítható jövőt biztosít. „A Lendület lehetővé teszi, hogy véghezvigyünk egy nagy ívű, hosszú távú jogi-közpolitikai kutatási programot, amely megszabhatja a jogról, az államról és a nemzeti érdekről alkotott gondolkodás irányát, valamint támpontot adhat a sikeres kormányzás számára az Európai Unió egyik leszakadónak látszó tagállamában. Bár Nagy-Britanniában a munkahelyemen és azon kívül is sikerült megtalálnom a számításomat, úgy látom, hogy az MTA programja – nevéhez hűen – új lendületet fog adni a munkámnak. A családom nagyon örül, és reméli, hogy a sok utazás és távollét után, most nyugodtabb időszak következik az életünkben" – zárta szavait a kutató.