Lendület Program

Tusnády E. Gábor Lendület-ösztöndíjas kutató

Tusnády Gábor mta.hu

Kutatási téma

A biológiailag rendkívül fontos, ugyanakkor nagyon nehezen tanulmányozható membránfehérjék szerkezete.

A biológiailag rendkívül fontos, de nehezen tanulmányozható membránfehérjék szerkezetét kívánja újfajta kísérletes és bioinformatikai módszerekkel feltárni Tusnády Gábor biológus. A nagycsaládos kutató számára az Akadémia kiválósági programja jelenti azt a biztonságot, amely lehetővé teszi, hogy folytassa kutatói pályáját a szerinte Magyarországon is nagy lehetőségekkel kecsegtető bioinformatika terén.

Egy személyi számítógép, néhány jó ötlet és több tudományterületen való jártasság - a Lendület program keretében tudományos munkáját az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetében folytató Tusnády Gábor szerint néha ennyi is elegendő a bioinformatikai kutatásokhoz. „A szükséges adatok nagy része ingyenesen hozzáférhető az interneten, azaz extrém anyagi befektetés nélkül is komoly eredményeket lehet elérni" - magyarázta a kutató, aki az elkövetkező években a sejtek közötti anyag- és információáramlásban is fontos szerepet betöltő transzmembránfehérjéket szeretné jobban megismerni.

Ennek érdekében a kutatás új dimenzióit kívánja meghonosítani az intézményben: a vizsgált fehérjék térszerkezetét a kétdimenziós, úgynevezett topológiabecslés helyett három dimenzióban szeretné modellezni. Ez azt jelenti, hogy a kísérletes munkát a topológiabecsléssel kombinálja, mégpedig úgy, hogy a topológiabecslést a kísérletek tervezéséhez használja, a kísérleti eredményeket pedig a topológiabecslés további pontosítására. Így elképzelései szerint olyan, bioinformatikával támogatott kísérleti technikát dolgoz ki, amelynek segítségével gyorsan és hatékonyan juthatnak a kutatók megbízható topológiai adatokhoz.

Befogadó intézet

MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete

A kutatócsoport működési időszaka

2012-2017

A kutatócsoport tagjai

Kozma Dániel