Lendület Program

Szilágyi Róbert Károly Lendület-ösztöndíjas kutató

Szilágyi Róbert Károly mta.hu

Kutatási téma

A szerkezetileg kontrollált anyagok mérnöki tervezhetősége

Szilágyi Róbert Károly vegyész a lágy és kemény anyagok molekuláris szerkezeti kémiájával foglalkozik. A Montanai Állami Egyetemről hazatérő tudós a Pannon Egyetemen létrehozandó lendületes kutatócsoportjával olyan új anyagok felfedezéséhez kíván hozzájárulni, amelyek kulcsfontosságú elemeivé válhatnak a jövő technológiáinak és a szintetikus kémiai átalakításoknak. Kutatási programjában szerkezetileg kontrollált anyagok tervezése és jellemzése szerepel, amit újszerű megközelítésben, spektroszkópiai technikákra, elsősorban röntgenabszorpciós spektroszkópiai mérésekre és az elméleti kémia teljes eszköztárára támaszkodva kíván megvalósítani. A gyakorlati és az elméleti módszerek ötvözése ugyanis lehetőséget ad rá, hogy a kutatók megfejtsék az összetett biológiai, szervetlen/fémorganikus kémiai, anyagtudományi folyamatok molekuláris titkait.

Befogadó intézmény

Pannon Egyetem

A kutatócsoport működési időszaka

2015-2020

A kutatócsoport tagjai

Takahide Yamaguchi

Interjú a kutatóval

Az interjú 2014. július 7-én jelent meg az mta.hu-n.

"21. századi anyagok tervezésére ad lehetőséget a Lendület program”

Szerkezetileg kontrollált lágy és kemény anyagok újszerű megközelítésű tervezésére és tulajdonságaik módosítására vállalkozik a Lendület program keretében Szilágyi Róbert Károly. Az Egyesült Államokból hazatérő vegyészprofesszor kutatócsoportjával a legkorszerűbb vizsgálati eljárások és elméleti módszerek ötvözésével kíván hozzájárulni összetett kémiai folyamatok molekuláris titkainak megfejtéséhez.

"A Magyar Tudományos Akadémia kiválósági pályázatának köszönhetően itthon valósíthatom meg azokat az elképzeléseket, amelyek még a Montanai Állami Egyetemen fogalmazódtak meg bennem. A hazatérésben az is motivált, hogy az Egyesült Államokban született két gyermekem anyanyelvi közegben cseperedhessen fel, hiszen a Lendület program hosszabb távú letelepedésünk feltételeinek első lépését biztosítja. Az egész család nagy izgalommal készült Magyarországra, ahol rokonok, barátok népes csapata várt bennünket" – nyilatkozta az mta.hu-nak Szilágyi Róbert Károly.

Megérteni a molekuláris folyamatokon alapuló makroszkopikus jelenségeket

"A lágy és a kemény anyagok a kémiai rendszerek képzeletbeli skálájának két végletét jelentik. A lágy anyagok csoportja a biológiai rendszerek makromolekuláit egyesíti, míg a kemény anyagok a szilárd fázisú csapadékokat és kristályos ásványokat fedik le. Ennek megfelelően kutatásaimmal mind a biológiailag, mind a hagyományos vegyipar szempontjából fontos anyagok szerkezete és hatása közötti összefüggések feltárásán dolgozni kívánok. Munkámban a kísérleti és az elméleti kémia széles eszköztárát, valamint a spektroszkópia nyújtotta lehetőségeket igyekszem optimális módon ötvözni" – magyarázta a lendületes kutató.

Ismertetése szerint sok esetben maga a kísérleti kémiai munka is olyan mesterséges anyagok előállítását jelenti, amelyek a valós kémiai rendszerek legfontosabb paramétereit modellezik. "Az elméleti kémiai munka ugyancsak a modellezésről szól, amelynek során különböző, pontosan meghatározott molekuláris modellek felállításával nyerhetünk információt a kémiai folyamatok atomi részleteiről. A spektroszkópia, azaz a színképelemzés pedig lényegében »hidat ver« a kísérleti és az elméleti kémia közé, mintegy korrigálja a két megközelítés hiányosságait, és kiemeli az előnyeiket" – adott betekintést tervezett kutatásai módszertanába Szilágyi Róbert Károly.

A kutatások központi témája a kémiai katalízis lesz, hiszen a 21. század egyik nagy kihívása, hogy a világ a korábbi mennyiségi és a jelenlegi minőségi ipari gyakorlatról a kémiai szerkezet és a reaktivitás által kontrollált termelésre álljon át. Ennek egyik fenntartható és gazdaságos megvalósítási útja a kémiai katalízis.

"Olyan katalitikus kémiai reakciókkal szeretnénk foglalkozni, amelyek a gyógyászatban, a finomvegyszerek, az egyedi vegyipari nyersanyagok és a műanyagok előállításában, a kémiai energiatárolásban és átalakításban jelentősek" – mutatta be kutatásainak várható hasznosulását a nyertes pályázó, aki emellett fontos feladatának tartja a szakemberképzésben való részvételt is.

"A kémiai katalízis kivitelezése olyan vegyészek képzését kívánja meg, akik átlátják és megértik a molekuláris folyamatokon alapuló makroszkopikus jelenségek széles spektrumát. E szakemberek a későbbiekben ismereteiket a szerkezetileg kontrollált anyagok tervezésében és előállításában tudják majd kamatoztatni" – jegyezte meg Szilágyi Róbert Károly.

"A felsőoktatás is a Lendület program nyertesei közé tartozik"

"Nagyon jó lehetőségnek tartom a Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programjának kiterjesztését a felsőoktatásra, hiszen a nyertes pályázatok megvalósítása új kutatási irányokat honosít meg az egyetemeken. A lendületes csoportok emellett együttműködéseiken keresztül a már megkezdett kutatási projekteket is ösztönzik" – fogalmazott Szilágyi Róbert Károly.

A befogadó intézmény, a Pannon Egyetem hozzájárulását bemutatva mindenekelőtt a képzett "emberi erőforráshoz" való hozzáférést emelte ki: "A nappali tagozatos diákok, doktoranduszok, fiatal kollégák bevonása egyrészt szükséges a program sikeréhez, másrészt természetes elvárás, hogy minél többen profitálhassanak a Lendület programból. Ez járt a fejemben az ünnepélyes eredményhirdetésen, az oklevél átvételekor: arra gondoltam, hogy a nyertes pályázat nem csak az én munkám elismerése, az eredmények részese sok korábbi és leendő diákom, kollégám és együttműködő partnerem is."

"Nemzetközi szintű kutatás nemzetközi gárdával"

Szilágyi Róbert Károly jelenleg még kutatócsoportja összeállításán dolgozik. Tájékoztatása szerint már megkezdte a tárgyalásokat több doktorandusszal és posztdoktorral, köztük Takahide Yamaguchi PhD-hallgatóval az Ibaraki Egyetemről, Japánból. "Szeretnék olyan kutatócsoportot felállítani, amelynek külföldi kollégák és doktoranduszok is a tagjai, de emellett a befogadó egyetemről is tervezek PhD-hallgatókat és posztdoktorokat bevonni a munkába. A nemzetközi szintű kutatási munka egyik fontos feltételének tartom ugyanis, hogy kiváló külföldi munkatársakat is meg tudjak nyerni a programnak" – vázolta elképzeléseit a kutató.

Terveit sorolva Szilágyi Róbert Károly azt is elmondta, hogy a Lendület program keretében belső pályázatokat szándékozik kiírni rövid és jól definiált kutatási problémák megoldására: "Jól körülhatárolt célfeladatok elvégzésére szeretném ösztönözni a kollégákat, a belső pályázatok eredményeként születő megoldások pedig tudományos publikációk, elektronikusan terjeszthető közlemények formájában öltenének testet, amelyeket ingyenesen hozzáférhetővé tennénk a hazai és nemzetközi kutatói közösség számára."

Szilágyi Róbert Károly kitért arra is, hogy a kutatási téma és az eszközök mellett számos japán, kanadai és egyesült államokbeli együttműködési projektet is hazahoz Magyarországra, ugyanakkor azt is tervezi, hogy diákjaival, kollégáival nemzetközi projektekben vesz majd részt. Ennek első lépéseként – a kísérleti munka eredményességének függvényében – EU-s pályázatot szándékozik benyújtani hazai és európai együttműködő partnerekkel.

"A kutatási munkám egy jelentős részét nemzetközi szinkrotronlaboratóriumokban kívánom végezni, ahol szakmai kapcsolatrendszerünk bővítésére, tapasztalatcserére is lehetőség nyílik. Ez a gyakorlat minden korábbi hasonló kiküldetésem során bevált. Terveim között szerepel, hogy a diákjaim és kollégáim is részesei legyenek e szakmai tapasztalatszerzési lehetőségnek" – összegezte szavait Szilágyi Róbert Károly.