Lendület Program

Stipsicz András Lendület-ösztöndíjas kutató

Stipsicz András mta.hu

Kutatási téma

Alacsony dimenziós topológia

Stipsicz András kutatásainak középpontjában az úgynevezett alacsony dimenziós topológia, vagyis a matematika legfeljebb négydimenziós terek tulajdonságait vizsgáló ága áll. Ezeknek a tereknek az alapos megértése kulcsfontosságú például az elméleti fizikában. Az alacsony dimenziós topológia magában foglalja a matematika olyan klasszikus fejezeteit is, mint a háromdimenziós térben elhelyezkedő csomók elmélete. Ez jól alkalmazható bizonyos biológiai kutatásokban, hiszen például a DNS spirál is modellezhető egy csomóval, így a csomó matematikai tulajdonságai befolyásolják a spirál térszerkezetét.

Kutatásainak egyik központi eleme a négydimenziós Poincaré sejtés. Ez arra a kérdésre keresi a választ, hogy létezik-e úgynevezett egzotikus struktúra a négydimenziós gömbfelületen. A Lendület program keretében tervezett kutatások egyik fontos fejezete ennek a hosszú ideje nyitott kérdésnek a mélyebb megértése és esetleges megválaszolása lesz. Stipsicz András az ünnepélyes akadémiai eredményhirdetésen utalt arra a mondásra, amely szerint a matematikához nem kell más, mint papír és ceruza. A fiatal kutató szerint ez csak részben igaz. Mint fogalmazott, szükség van eszközökre, de még inkább a tudósok kritikus tömegére. Szerinte egy ilyen csapat összeállítására a programnak köszönhetően most már lesz lehetőség.

Befogadó intézet

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

A kutatócsoport működési időszaka

2010–2015.

Elérhetőség

E-mail: stipsicz [at] renyi [dot] hu

Kutatási eredményei

Három- és négydimenziós terek nyomában

A természet- és egyes társadalomtudományok módszertani megújítását ígérik Stipsicz András matematikus eredményei. Az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében megszervezett csoportjával a Lendület program első évében a három- és négydimenziós sokaságok jellemző tulajdonságait vizsgálják. A kutatócsoport tagjai a matematika klasszikus fejezeteihez is visszanyúlva, a tudományág világszerte nagy érdeklődést kiváltó területével, a legfeljebb négydimenziós terek jellemzőit kutató, úgynevezett alacsony dimenziós topológiával foglalkoznak. A háromdimenziós tér vizsgálata azért is tarthat számot nagy érdeklődésre, mert a részét képező csomók elméletének egyes biológiai kutatásokra is jelentős hatása lehet.