Lendület Program

Hegyi Péter Lendület-ösztöndíjas kutató

Hegyi Péter mta.hu

Kutatási téma

Újdonságok az akut pankreatitisz pathogenezisében: új terápiás lehetőség

Hegyi Péter gasztroenterológus, a Szegedi Tudományegyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának professzora a Lendület program keretében a hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásának kezdeti lépéseit vizsgálja. Célja olyan gyógyszertámadáspontok azonosítása, amelyek révén meggátolható a gyulladás kialakulása, illetve csökkenthető a kórfolyamat súlyossága. Kiemelkedő a kutatási terület jelentősége, hiszen a hasnyálmirigy-gyulladásnak ma sincs specifikus gyógyszeres terápiája, annak ellenére, hogy ez a leggyakoribb, akut kórházi felvételt indikáló gasztroenterológiai megbetegedés, súlyos formájánál még napjainkban is 30-50 százalékos a halálozás. Hegyi Péter meggyőződése szerint az MTA kiválósági pályázata biztosítja az eredményes kutatások feltételeit, így ambiciózus tudományos terveit itthon valósíthatja meg.

Befogadó intézmény

Szegedi Tudományegyetem

A kutatócsoport működési időszaka

2014–2019.

A kutatócsoport tagjai

Venglovecz Viktória PhD, Maléth József MD

Interjú a kutatóval

Az interjú 2014. július 28-án jelent meg az mta.hu-n.

A hasnyálmirigy-gyulladás megelőzésére, specifikus kezelésére alkalmas gyógyszercélpontokat keres a Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programja keretében Hegyi Péter gasztroenterológus. A Szegedi Tudományegyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikája professzorának reményei szerint a Lendület-pályázat keretében elért eredményei áttörést hoznak e magas halálozási arányú megbetegedés gyógykezelésében.

"A heveny hasnyálmirigy-gyulladás a leggyakoribb, akut kórházi felvételt igénylő gasztroenterológiai gyulladásos betegség. Az akut pankreatitisz átlagos halálozási rátája 5-10 százalék körül van, de a súlyos, szövődményes esetekben akár a 30-50 százalékot is elérheti. Ez az elfogadhatatlanul magas mortalitás azzal magyarázható, hogy a betegségnek mind a mai napig nincs specifikus terápiája" – érzékeltette a probléma súlyosságát Hegyi Péter.

A cél – áttörést elérni a betegség gyógykezelésében

Hegyi Péter ismertetése szerint a hasnyálmirigy naponta körülbelül 1,5 liternyi lúgos kémhatású, bikarbonátban és az emésztést segítő enzimekben gazdag hasnyálat termel. "Fontos hangsúlyozni, hogy a hasnyálmirigyben ezek az enzimek inaktív állapotban vannak, élettani körülmények között kizárólag a bélrendszerben aktivizálódnak. A heveny gyulladás – amelyet elsősorban epekövesség vagy alkoholfogyasztás vált ki – egyik fő jellemzője viszont, hogy az enzimek már a hasnyálmirigyben aktívvá válnak, és beindítják a szerv önemésztődését. A folyamat sejtelhaláshoz vezethet, a későbbiekben pedig akár több szerv működési elégtelenségét is kiválthatja.

"A hasnyálmirigy-gyulladást olyan, lángokban álló toronyházként kell elképzelni, amelyben ugyan ismerjük a tűz terjedésének az útját, viszont az oltáshoz nem rendelkezünk specifikus anyagokkal, pusztán »vízzel« próbáljuk megfékezni a »tüzet«. Munkacsoportunk az elmúlt években azonosította a »tűz« kiindulási helyét és a »lángok« kezdeti tovaterjedésének menetét. Ez reális lehetőséget ad számunkra olyan módszerek kidolgozására, amelyekkel képesek leszünk meggátolni a »tűz« belobbanását, s még a betegség korai szakaszában megfékezni a terjedését. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-pályázata révén elért eredményeink áttörést hozhatnak a hasnyálmirigy-gyulladás gyógyszeres terápiájában és a betegség halálozási mutatóinak csökkentésében" – vázolta elképzeléseit Hegyi Péter.

A Lendület program megtartó ereje

"Az elmúlt évtizedben folyamatosan ingáztam a külföldi kutatóhelyek és Szeged között, hiszen itthon csak részben voltak biztosítva a munkám anyagi feltételei. Emellett a nemzetközi kutatásfinanszírozó programok némelyike, így például a brit Wellcome Trust, amelytől 2002-ben nyertem támogatást, megköveteli, hogy a pályázók idejük egy részében külföldön kutassanak. Hosszú távon azonban ez nem tartható fenn, hiszen kiváló munkához kiváló feltételek, kiszámíthatóság és tervezhetőség kell. Így a Lendület-pályázat nélkül nagy valószínűséggel külföldi egyetemen folytattam volna a pályafutásomat" – szemléltette az MTA kiválósági pályázata által nyújtott lehetőségeket Hegyi Péter.

Modern laboratórium, tehetséges munkatársak, széles körű nemzetközi együttműködés

"A Szegedi Tudományegyetem új, korszerű komplexumot bocsát a lendületes kutatócsoport rendelkezésére, ahol kialakítható a tervezett Transzlációs Pankreatológiai Központ, emellett a projekt teljes futamidejére vállalja a fenntartását" – ismertette a befogadó intézmény hozzájárulását a lendületes kutató. Munkatársait bemutatva elmondta, hogy a programban mindenekelőtt két nemzetközi tapasztalatokkal és kiváló publikációkkal rendelkező fiatal kutatóra, Venglovecz Viktória PhD-ra és Maléth József MD-re számít: előbbi a sejtek elektrofiziológiai vizsgálatára szolgáló, úgynevezett patch clamp (foltfeszültségzár) eljárást alkalmazó kísérletekben vesz részt, utóbbi a képalkotó mikroszkópiában viszi előre a projektet.

Hegyi Péter az eredményes kutatómunka nélkülözhetetlen feltételeként emelte ki az alkotó szellemi légkör megteremtését, a külföldi tapasztalatszerzést, a nagy múltú egyetemekkel való termékeny együttműködést, a tudományos utánpótlás nevelését. "Kiváló kapcsolatokat alakítottunk ki egyebek mellett az Oxfordi Egyetemmel és a kanadai McGill Egyetemmel, de partnerünk az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet, az NIH is. Folyamatosan figyeljük az uniós kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont 2020 kínálta lehetőségeket, s benyújtottam pályázatomat az idei ERC Consolidator Grantre is. Kutatócsoportunkban 2008 óta tíz PhD-hallgató végzett. Az elmúlt évtized során közel harminc alkalommal juttattuk ki fiatal kutatóinkat neves brit, egyesült államokbeli és kanadai egyetemekre, hogy továbbképezzék magukat. A fenti eredményeket 38 éves Rakonczay Zoltán kollégámmal értük el, aki munkájával szintén kiérdemelte az MTA doktora címet. A Lendület program lehetőséget biztosít közös kutatócsoportunk kettéválására is. Tanítványaink között jelenleg 4-5 olyan fiatal is van, aki képességei alapján alkalmas lehet akár a Lendület-pályázat elnyerésére" – emelte ki Hegyi Péter.