Közérdekű adatok

Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata

2019. szeptember 1. napjától a TKI irányító szerve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága.

2020. augusztus 24. utáni adatok

MTA-BCE MTA-BGE MTA-BME MTA-DE MTA-DE-ELTE-SZTEMTA-DE-SZTEMTA-ELTE MTA-ELTE-MTMMTA-ELTE-SZTE MTA-MTM-ELTE MTA–ELTE-PPKE MTA–HIM-SZTE-MNL MTA-KE-SZIE MTA-ME MTA–OSzK MTA-PE MTA–PPKE MTA–PTE MTA-PTE-ELTEMTA-SE MTA-SZIEMTA-SZTEMTA-SZTE-ELTE

MTA-BCE

Kutatócsoport neve:
Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Elekes Zsuzsanna, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

MTA-BGE

Kutatócsoport neve
Makrogazdasági Fenntarthatósági Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Losoncz Miklós, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2017.07.01

MTA-BME

Kutatócsoport neve
Kompozittechnológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Czigány Tibor, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont:
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Szilárd Testek Morfodinamikája Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Domokos Gábor, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont:
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Vízgazdálkodási Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe

Józsa János, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Halbritter András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Számítások Vezérelte Kémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Nyulászi László, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Sztochasztika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Simon Károly, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Stépán Gábor, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Informatikai Rendszerek Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Telek Miklós, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Kvantumdinamika és Korrelációk Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Zaránd Gergely Attila, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont:
2019.07.01

MTA-DE

Kutatócsoport neve
Népegészségügyi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Ádány Róza, az orvostudomány doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Vaszkuláris Biológia és Miokardium Patofiziológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Balla György, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Néprajzi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Bartha Elek, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Viselkedésökológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Barta Zoltán, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Cerebrovascularis és Neurodegeneratív Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Csiba László, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Molekuláris Felismerés és Kölcsönhatás Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
E. Kövér Katalin, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont:
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Fábián István, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Fehérjedinamikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Fuxreiter Mónika, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Hoffmann István, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Közszolgáltatási Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Horváth M. Tamás, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Idegtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kisvárday Zoltán, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Egyenletek, Függvények és Görbék Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Pintér Ákos, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Sejtbiológiai és Jelátvitel Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe

Szöllősi János, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Biodiverzitás Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tóthmérész Béla, a biológiai tudomány doktora

Kezdési időpont
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Részecskefizikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Trócsányi Zoltán, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-DE-ELTE-SZTE

Kutatócsoport neve
Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-DE-SZTE

Kutatócsoport neve
Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kertész András, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-ELTE

Kutatócsoport neve
Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Borhy László, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Császár Attila, az MTA doktora

Kezdési időpont
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Derényi Imre, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Dobolyi Árpád, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Egyetemtörténeti Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Draskóczy István, az MTA doktora

Kezdési időpont
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Immunológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Bajtay Zsuzsanna, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Simon Péter, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Extragalaktikus Asztrofizikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Frei Zsolt, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Vulkanológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Jordán Tibor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Komplement Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Józsi Mihály Krisztián, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kázmér Miklós, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Motor Farmakológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Málnási-Csizmadia András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Jogtörténeti Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Mezey Barna, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Meszéna Géza, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Peptidkémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Mező Gábor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Miklósi Ádám, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Fehérjemodellező Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Perczel András, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Exobolygórendszerek Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Szabó Gyula, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Geometriai és Algebrai Kombinatorika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szőnyi Tamás, az MTA doktora

Kezdési időpont
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Középkori Magyarország Építészeti Tagozatainak és Ornamentális Faragványainak Thesaurusa Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Takács Imre, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Elméleti Fizikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Katz Sándor, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Genom Stabilitás Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Vellai Tibor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-ELTE-MTM

Kutatócsoport neve
Ökológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Podani János, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-MTM-ELTE

Kutatócsoport neve
Paleontológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Pálfy József, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA–ELTE-PPKE

Kutatócsoport neve
Ókortudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szovák Kornél, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-ELTE-SZTE

Kutatócsoport neve:
Selyemút Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Hamar Imre, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2017. 07. 01.

MTA–HIM-SZTE-MNL

Kutatócsoport neve
Magyar Medievisztikai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
C. Tóth Norbert, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-KE-SZIE

Kutatócsoport neve
Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kovács Melinda, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA–ME

Kutatócsoport neve
Anyagtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kaptay György , az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Műszaki Földtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szűcs Péter, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA–OSzK

Kutatócsoport neve
Res Libraria Hungariae Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Sarbak Gábor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-PE

Kutatócsoport neve
Levegőkémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Gelencsér András, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Liker András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Budapest Rangsor Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Telcs András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA–PPKE

Kutatócsoport neve
Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kovács Ilona, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Hargittay Emil, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tusor Péter, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA–PTE

Kutatócsoport neve
Humán Reprodukciós Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Bódis József, az MTA doktora

Kezdési időpont
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Janszky József Vladimir, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Felinger Attila, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Hebling János, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kiss György, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kollár László, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
PACAP Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Reglődi Dóra, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Nukleáris-Mitokondriális Interakciók Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Gallyas Ferenc, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Varga Attila, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Weiss János, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-PTE-ELTE

Kutatócsoport neve:
Középkori Magyar Egyházi Arhontológia 1000-1387 Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Bagi Dániel, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

MTA–SE

Kutatócsoport neve
Pathobiokémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Csala Mikós, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Neuroepidemiológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Bereczki Dániel, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Immun-proteogenomikai Extracelluláris Vezikula Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Buzás Edit, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Rendszerfarmakológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Ferdinándy Péter, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Élettani Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Hunyady László, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Molekuláris Medicina Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Igaz Péter, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Örökletes Daganatok Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Patócs Attila, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Immunológiai és Hematológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Prohászka Zoltán, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Szabó Attila, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA–SZIE

Kutatócsoport neve:
Agroökológiai Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Nagy Zoltán, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

MTA–SZTE

Kutatócsoport neve
Képességfejlődés Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Csapó Benő, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Sztereokémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Fülöp Ferenc, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Gyimóthy Tibor, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Dermatológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kemény Lajos, az MTA levelező tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Kónya Zoltán, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve:
Convivence - Vallási Pluralizmus Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Máté-Tóth András, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01

Kutatócsoport neve
Oszmán-kori Magyar Történeti Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Papp Sándor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tamás Gábor, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Tóth Gábor, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Totik Vilmos, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Keringésfarmakológiai Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Varró András, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Idegtudományi Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Vécsei László, az MTA rendes tagja

Kezdési időpont
2017.07.01

Kutatócsoport neve
Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport


Kutatócsoport vezetője, tudományos címe
Vígh Éva Zsuzsanna, az MTA doktora

Kezdési időpont
2017.07.01

MTA-SZTE-ELTE

Kutatócsoport neve:
Globalizációtörténeti Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője, tudományos címe:
Tomka Béla, az MTA doktora

Kezdési időpont:
2019.07.01