II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya Művészettörténeti Tudományos Bizottsága 2019. február 8-i ülésének állásfoglalása

2019. február 12.

Az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága – mint a magyar művészettörténész szakma (egyetemi oktatók, közgyűjteményi és akadémiai intézeti kutatók) által választott testület – kifejezi azt az igényét, hogy bármely szervezeti intézkedésre kizárólag szakmánk intézményi struktúrájának, integritásának és autonómiájának tiszteletben tartásával, valamint nyilvános szakmai egyeztetéssel kerüljön sor. Elfogadhatatlannak tartunk minden olyan törekvést, amely – például a finanszírozási rendszer megváltoztatásával – tudományterületünk intézményeit egymás ellen fordítja. Egyetértünk az Akadémiai Dolgozók Második Fórumán, 2019. február 7-én elfogadott nyilatkozattal.
A fenti állásfoglalást a Bizottság jelenlévő tagjai egyhangúlag szavazták meg.