Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Kormány – a Magyar Tudományos Akadémia elnökének kezdeményezése nyomán – 1997-ben rendeletet hozott a posztdoktori foglalkoztatás rendszerének kialakítására és ennek keretében a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj létesítésére.

A Bolyai-ösztöndíj kifejezetten a fiatal (kezdetben 40, 2002-től 45 év alatti, 2023-tól a gyermekek után igényelhető korkedvezmény lehetőségével kiegészítve), tehetséges kutatók anyagi támogatására, mint a rendelet szövegezi: „a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére” létesült. Ugyanezen rendelet intézkedett arról, hogy „az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium ítélje oda nyilvános pályázati rendszerben.” A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma a 1998. évi megalakulása óta évente hirdeti meg az ösztöndíjat, bírálja el a pályázatokat, és ítéli oda legkiválóbb kutatóknak a Bolyai ösztöndíjat. A Kuratórium a pályázatokat tizenegy szakértői kollégium közreműködésével bírálja el, melyekben minden szaktudomány képviseletét egy-két tudós látja el. (Amennyiben olyan kevéssé művelt, vagy kifejezetten hiányszakot jelentő területről érkezik a pályázat, amelynek nincsen eredetileg képviselője a grémiumban, a kollégium megfelelő szakértővel egészíti ki sorait.) A szakértői kollégium munkája során minden pályázatot két egymástól független szaktudós bírál el, majd e bírálatok ismeretében a kollégium az egyes pályázatokat összehasonlító-elemző vizsgálatnak veti alá és rangsorolja azokat. A Kuratórium a kollégiumok által összeállított rangsoroknak és az elnyerhető ösztöndíjak számának figyelembevételével hozza meg döntését a pályázatokról. Az ösztöndíj egy, két, vagy három éves időtartamra nyerhető el, melyet az ösztöndíjas időszak zárójelentésének értékelése alapján „kiemelkedő” vagy „jó” minősítésű teljesítményt nyújtó kutató ismételten megpályázhat és elnyerhet.

A Kuratórium az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli: az ösztöndíjasok éves és záró kutatói jelentésben adnak számot munkájukról, melyek fő szempontjait a Kuratórium határozta meg. A beérkezett kutatói jelentéseket általában az ösztöndíjas pályázatának elbírálásában résztvevő egyik szakértő értékeli és terjeszti a szakértői kollégium elé, melynek javaslata alapján a végső értékelést a Kuratórium végzi el. A Kuratórium a "kiemelkedő" szakmai minősítéssel záró ösztöndíjasoknak Bolyai Emléklapot adományoz, közülük évente legfeljebb 14 főnek a szakértői kollégiumok javaslata alapján MTA Bolyai Plakettet ítél oda.

Az ösztöndíj odaítélését az MTA elnöke, valamint a Kuratórium elnöke által aláírt oklevél igazolja. A Kuratórium által kezdeményezett – évente megrendezésre kerülő – Bolyai-nap keretében kerül sor az MTA Bolyai Plakettek és a Bolyai Emléklapok, valamint az ösztöndíj odaítélését tanúsító oklevelek átadására. A Bolyai-nap színvonalát emelik a kiemelkedő eredményt elért ösztöndíjasok szakmai előadásai.

Az Akadémia Alapszabálya 10. § (5) bekezdése szerint a Kuratórium Szervezeti és működési szabályzatát az Akadémia Elnöksége hagyja jóvá, a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése szerint pedig az ösztöndíj pályázatának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter egyetértésével az Akadémia elnöke állapítja meg.

A pályázati kérelmek és kutatói jelentések benyújtása, valamint a szakértői véleményezések, értékelések elkészítése az ösztöndíj elektronikus ügyintézési felületén történik.

A Kiválóság a kutatásban a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 25 éve c. kiadvány ide kattintva megtekinthető.