Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések
a pályázásról

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Bolyai pályázati felületen is a Tájékoztatót!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya automatikusan érvénytelennek nyilvánítja, hiánypótlásra nincs lehetőség!

1. Belépés, regisztráció:

A korábbi évek felhasználói név és jelszó kombinációi nem használhatóak a következő évben, így minden évben új regisztráció szükséges.

Ismétlő pályázónak is regisztrálnia kell. A korábbi pályázat nem elérhető, onnan adat vagy fájlok átemelésére nincs lehetőség.

Az előző pályázat bírálatai már nem elérhetőek, de ki lehet kérni a bolyai [dot] kuratorium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen.

2. Befogadó kutatóhely, munkahely:

A befogadó kutatóhely és munkahely lehet megegyező intézmény, és lehet eltérő intézmény.

Csak magyarországi tudományos intézmény lehet befogadó kutatóhely (felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, egyéb tudományos kutatóhely) Kérdéses esetben (pl. kft, alapítvány), a cég tevékenységi köre alapján vizsgáljuk, hogy az adott intézmény megfelel-e a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj befogadó kutatóhelyi feltételeinek. A befogadó kutatóhely nem köteles arra, hogy foglalkoztassa a kutatót, csak a kutatási infrastruktúra biztosítását vállalja.

A tudományos intézményként működő munkahelyen a minimum heti 20 órás foglalkoztatási jogviszony meglétét csak a nyertes pályázóknak kell igazolniuk foglalkoztatási jogviszony igazolás formájában. Tehát ennek a jogviszonynak a pályázáskor még nem kell meglennie, de legkésőbb 2024. szeptember 1-től már igen.

Fontos, hogy a kutatóhelyi fogadókészség igazoláson a pályázott időtartam legyen aláhúzással jelölve.

3. Állampolgárság:

Magyar állampolgárságú kutatók, továbbá határon túli magyar (vagy kettős állampolgárságú, pl. magyar-román) kutatók pályázhatnak.

Határon túli magyar kutatónak nem kell magyarországi, kutatási tevékenységet folytató intézményben is, mint munkahelyen, heti minimum 20 órás foglalkoztatással bírnia, csak a magyarországi befogadó kutatóhely igazolással kell rendelkeznie.

4. Életkor:

45 év a maximum korhatár. Aki az elektronikus beadási határidő napján (2024. március 8.) vagy azt megelőzően betöltötte a 45. életévét, nem pályázhat, kivéve, ha korkedvezményt vehet igénybe. (Korkedvezmény nélkül az 1979. március 9-én vagy azt követően született kutató pályázhat.)

Korkedvezmény:

Kiskorú gyermekek után életkor kedvezmény vehető figyelembe, kiskorú gyermekenként 2 év, annál a kutatónál, aki a gyermekellátási támogatást igénybe vette. A korkedvezményt csak a felhívásban rögzített szabályoknak megfelelően igényelheti, az adatok valódiságát az aláírásával vállalja.

A határon túli magyar kutatók nem vehetik igénybe a korkedvezményt, mert az a magyarországi gyermeknevelési jogszabályok alapján adható.

Egyéb korkedvezmény (pl. betegség, katonaság, stb) nem vehető figyelembe.

5. PhD/DLA:

A pályázat benyújtásakor PhD/DLA, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel kell rendelkezni, vagy az egyetemi doktori tanácsnak a fokozat odaítéléséről szóló határozatát kell feltölteni mellékletként, és később az oklevél képét emailben megküldeni. Védési jegyzőkönyv vagy kari szintű javaslat nem elegendő!

Ha nem magyarországi a PhD/DLA, kérjük feltölteni a honosítási dokumentumot.

Ha még nincs honosítva a külföldön szerzett oklevél, nem szükséges a honosítási eljárás elindítása. A külföldön szerzett tudományos fokozat elismeréséről az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya hivatalból kikéri a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ véleményét és csak a pozitív állásfoglalásuk esetén lesz elfogadható az oklevél.

6. MTMT:

Kötelező a PhD megszerzésének dátumát rögzíteni az MTMT-ben.

Ha nem rendelkezik szakterületi táblázattal, akkor a Bolyai pályázói felületen a „Tájékoztató és letöltések” fül alatt megtalálja az MTMT-útmutatót a beállításokkal.

Ha nem pontosak az MTMT-ből átimportált adatok, az MTMT-útmutatóban megtalálható az az elérhetőség, ahol segítséget lehet kérni.

Ha a pályázó tudományterületén nem értelmezhetők a D1, Q1, IF, stb. értékek, úgy a táblázatban 0 értékek szerepelnek majd. Ez tudományterületi sajátosság és a bírálók is ennek megfelelően kezelik, illetve nem veszik figyelembe.

A 4. kollégium további két MTMT adatot kér, ezeket is áthozza a rendszer, nem kell külön kattintani a pályázónak (a táblázat 2 utolsó sora lesz ez).

Ha megjelennek további cikkek a pályázás ideje alatt, a lezárási határidőig az MTMT-t frissítheti, és utána újra lehet importálni az adatokat a Bolyai felületen is. (Kérjük ne feledkezzen el a mentésről.)

Ha nem tudja importálni a táblázatát, kérjük, hogy jelezze ezt a bolyai [dot] kuratorium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen.

7. Párhuzamos kutatási ösztöndíjak:

A pályázónak és a nyertesnek is a Bolyai Ösztöndíj mellett lehet OTKA pályázata (nyertes is és beadott is) K, FK és PD. Ilyen esetben fontos, hogy a Bolyai kutatási tervben tett vállalások egyértelműen elkülöníthetők legyenek – a kettős finanszírozás elkerülése miatt –, és a szakértő megállapíthassa, hogy várhatóan mely eredmények valósulnak meg majd a Bolyai Ösztöndíj során.

Személyi juttatást jelentő kutatási ösztöndíj (pl. Fulbright) nem lehet párhuzamos a Bolyai Ösztöndíjjal. Arra viszont van lehetőség, hogy a nyertes a Bolyaiban felfüggesztést kérjen, és csak a másik kutatási ösztöndíj lezárása után kezdje meg a Bolyai-kutatást. A Bolyai SzMSz-ben rögzített jogcímekre és időtartamokra lehet felfüggesztést kérni.

Kivételek is vannak: a Lendület Programon nyert támogatás személyi kerete nem kutatási ösztöndíj, mégsem mehet a Bolyai Ösztöndíjjal párhuzamosan, mivel mindkét esetben az MTA a támogató. Más pályázatoknál, kérjük, érdeklődjön az illetékes szakreferensnél a lehetőségekről.

8. A Bolyai Ösztöndíjasnak az MTA doktora cím megszerzése után le kell mondani a Bolyai Ösztöndíjról.

9. Szünetelés lehetőségek, felfüggesztés:

A Bolyai SzMSz rögzíti, hogy milyen jogcímeken, mekkora időtartamra lehet felfüggesztést kérni az ösztöndíjas időszakban. Lehetséges felfüggesztéssel kezdeni a Bolyai kutatást, a lehetőségekről, kérjük, érdeklődjön a bolyai [dot] kuratorium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen.

10. Ismétlő pályázó:

Csak 2 alkalommal lehet valaki Bolyai Ösztöndíjas, így aki már kétszer felhasználta a támogatást, nem pályázhat.

Az a pályázó, aki elnyerte korábban a Bolyai Ösztöndíjat, de azt pl. más ösztöndíj miatt, amely kizárja a Bolya Ösztöndíjat, mégsem kezdte el, új pályázónak minősül. Aki csak egy hónapot is kutatott és így egy havi ösztöndíjat kapott, már ismétlő pályázónak számít.

Az adhat be ismétlő pályázatot, aki a korábbi ösztöndíjának záróbeszámolójára „jó” vagy „kiemelkedő” értékelést kapott a Kuratóriumtól.

11. „Nem látom a füleket”:

Amennyiben nem tölt ki minden adatot „A pályázó adatai (PÁLYÁZATI ADATLAP)” fülön és/vagy nem menti el az adatokat, nem jelennek meg a további fülek, úgy mint „Önéletrajz”, Publikációs és hivatkozási lista” etc.

Amennyiben nem importál és/vagy nem ment el minden MTMT-hez kapcsolódó listát és táblázatot (3 ilyen fül van!), itt sem jelennek meg a további fülek, úgy mint „Kutatói tevékenység hatása”, „Kutatómunka terve”, „Csatolmányok”).

12. Kutatómunka terve:

A terjedelme maximum 8000 karakter (szóközökkel).

Az MTA doktori beadási év megjelölése nem kötelező.

Lehetőség van 1, 2 és 3 éves időszakra is pályázni.

A pályázott évek számának megfelelő szövegbox jelenik meg, és ezek egyike sem maradhat üres. Célszerű úgy megfogalmazni a kutatási tervet, hogy a szakértő fel tudja mérni, hogy milyen eredmények és milyen ütemezésben várhatóak, ezért a vállalások legyenek egyértelműek. Az időtartam és a vállalt kutatás legyen összhangban.

13. Kutatási tevékenység hatása és pályázati tevékenység:

Egyik szövegdoboz sem maradhat üres. Ha még nincs ideillő adat, akkor ezt pl. „nem releváns” vagy „nincs adat” szöveggel jelezheti.

Lehet átfedés az itt rögzített és az Önéletrajz fülön is feltüntetett adatok között (pl. díjak, pályázatok).

14. Csatolmányok, nyilatkozatok, postázás ill. hiteles elektronikus aláírás:

A „Pályázati adatlap”-ot kizárólag eredetiben, eredeti aláírással, postai úton lehet beküldeni. Nincs lehetőség más, pl. AVDH-s aláírásra! Tértivevénnyel kérjük a borítékot feladni – így ha el is veszne a küldemény, van bizonyíték a postára adási dátumra, így a formai hiba miatti kizárás elkerülhető.

A Kutatóhelyi fogadókészség igazolást a legfőbb vezető írja alá. Más aláírónál meghatalmazásra van szükség, vagy ha azt az SzMSz helyettesíti, az is megfelelő. Eredeti aláírással és pecséttel kérjük feltölteni és postán elküldeni, vagy ha hiteles elektronikus aláírással látja el a vezető, akkor csak fel kell feltölteni a felületre, és nem kell postázni, (hiszen elektronikus formában jelenti az eredeti dokumentumot).

A Korkedvezmény nyilatkozat szintén ellátható hiteles elektronikus aláírással, és ilyen esetben nem kell postázni.

15. LEZÁRÁS

A pályázónak kötelező lezárnia a pályázatot a benyújtási határidőt megelőzően, mert ez a művelet fejezi ki a pályázási szándékot. A pályázat sikeres lezárásáról rendszerlevelet kap a pályázó.

Ha a „Nyomtatás” és „Ment” mellett nem látszik a „Lezárás” gomb, akkor vagy hiányzik egy/több csatolmány, vagy egy/több szövegdoboz üres, vagy a karakterlimittel van probléma.

Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hiányosan, vagy határidőn túl postára adott pályázatot a Főosztály automatikusan érvénytelennek nyilvánítja, hiánypótlásra nincs lehetőség!

FORMAI HIBÁK
Érvénytelen a pályázat, ha

  • „A pályázó adatai” fülön a 19.1 és a 19.2 pontban „nem” válasz szerepel,
  • a pályázatát nem zárta le a felületen a pályázási határidőig,
  • ha nem postázza a Pályázati adatlap nevű dokumentumot határidőig vagy hiányosan, pl. aláírás nélkül postázta azt,
  • ha nem postázza a Kutatóhelyi fogadókészség igazolást, (kivéve hiteles elektronikus aláírás esetében) határidőig vagy hiányosan, pl. aláírás nélkül postázta azt,
  • ha nem postázza (ha releváns) a Korkedvezmény nyilatkozatot, (kivéve hiteles elektronikus aláírás esetében) határidőig vagy hiányosan, pl. aláírás nélkül postázta azt,
  • határidőn túli postázás esetében.”

Kérjük, hogy keresse bizalommal az illetékes ügyintézőt az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályán:

Biró Éva
+36-1-411-6177, +36-30-252-3188
bolyai [dot] kuratorium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu; biro [dot] eva [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

  1. február