XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Pécz Béla, az MTA levelező tagja akadémiai székfoglalója

Pécz Béla, az MTA levelező tagja "Elektronmikroszkópia az újszerű félvezetők atomi léptékű szerkezeti tulajdonságainak feltárásában" címmel székfoglaló előadást tart 2023. január 25-én.

2023. január 12.

Időpont: 2023. január 25. szerda, 14.00 órától
Helyszín: MTA Székház, Nagyterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

Az előadás összefoglalója:

Előadásom a széles tiltottsávú félvezetők növesztésének kihívásaitól - amelyeket sikeresen támogatott a transzmissziós elektronmikroszkópia - az újszerű, kétdimenziós (2D) nitridekig és ezek hetero-szerkezetéig válogat az eredmények közül. Szerencsém volt ezen a területen dolgozni és hozzájárulni az európai kék lézer dióda élettartamának növeléséhez a rácsillesztetlenség következtében kialakuló diszlokációk számát csökkentve, valamint a nagyteljesítményű GaN eszközök működés közben megemelkedett hőmérsékletének csökkentéséhez. A transzmissziós elektronmikroszkópia fejlődésében minőségi ugrás következett be a szférikus aberráció korrektorokkal, ami szerencsésen esett egybe a két-dimenziós (2D) félvezetők színrelépésével. Áttekintem az általunk előállított 2D nitrid félvezetőket fókuszálva a 2D InN-re és új fizikai tulajdonságaira megmutatva azok nanoszerkezetét a gömbi hiba korrigált mikroszkóp segítségével. Kitekintünk a MoS2/GaN heteroátmenetekre is, amelyek jelenleg kutatásunk fókuszában vannak.


A székfoglaló meghívója innen tölthető le.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul azok nyilvános publikálásához.