XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Hasznos információk

Jogszabályok és szabályzatok

Akadémiai szabályozások gyűjteménye (benne a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben hatályos és régebbi változatai)

A Fizikai Tudományok Osztálya hatályos ügyrendje

A Fizikai Tudományok Osztályának a doktori eljárásra vonatkozó ügyrendje (az osztály ügyrend 2. sz. melléklete)

Eljárások

Jelentkezés a köztestületbe – a felvételi eljárás rendje

Az MTA doktora cím megszerzésére irányuló pályázati eljárás rendje, valamint a Fizikai Tudományok Osztálya követelményei

Elérhetőségek

Fizikai Tudományok Osztálya

Az MTA Titkárság szervezeti egységeinek vezetői

Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Rendezvényszolgálat

Adatbázisok

Akadémiai Adattár

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)

Dokumentumok

MTA Könyvtár és Információs Központ Repozitóriuma

Az MTA kutatóhelyeinek eredményei 2004-től 2018-ig éves bontásban

ELHK fizikai kutatóintézetek

Atommagkutató Intézet

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Energiatudományi Kutatóközpont

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Biofizikai Intézet

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Részecske és Magfizikai Intézet
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet

Kutatóegyetemek fizikai intézetei

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Intézet

Debreceni Egyetem, Fizikai Intézet

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Fizikai Intézet

SzegediTudományegyetem, FizikaiIntézet

Pécsi Tudományegyetem, Fizikai Intézet