XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Fizikai Díjak

A Fizikai Díjakat Dr. Hegedüs Zoltán kezdeményezésére és pénzbeli hozzájárulásával, a MTA Elnöksége az akkor még Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya előterjesztése alapján alapította 1988-ban (az alapítólevél itt olvasható). A díjjakkal a fizika területén kiemelkedő tudományos eredményeket elért kutatókat jutalmazzák. Jelenleg a Fizikai díjat a Fizikai Tudományok Osztálya felügyeli, átadására minden év tavaszán a MTA Közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülésszakon a „Fizika fejlődési irányai” előadássorozat alkalmával kerül sor.

Évente egy Fődíj és három Díj adható ki. A díjak odaítélésének részletes feltételeit az alapító okirat tartalmazza. (az alapító okirat itt olvasható).

Az eddig díjazottak névsora itt olvasható.

A Fizikai Díjak támogatása

A díjakat a Dr. Hegedűs Zoltán Alapítvány támogatja. Mivel az Alapítvány alaptőkéjének hozadéka nem elégséges a díjak teljes fedezésére ezért ezt az Alapítvány a MTA fizikai kutatóintézetei által nyújtott anyagi támogatással, az adó 1%-át az alapítványnak felajánlók támogatásával és magánszemélyek Alapítványnak nyújtott direkt pénzbeli adományaival egészíti ki.

Kérjük, támogassák az Alapítványt az adójuk 1%-ával illetve direkt pénzbeli formában!

Az Alapítvány bankszámlaszáma: OTP 11712004-20189206-00000000 Alapítvány adószáma: 19670027-1-41

Köszönjük.