XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Az MTA közgyűléséhez kapcsolódó díjak odaítélése 2020-ban

Az MTA kihirdette a 2020. évi közgyűléséhez kapcsolódó akadémiai díjazottak névsorát. A Fizikai Tudományok Osztálya is odaítélte a Fizikai Díjakat.

2020. május 15.

A hagyományok szerint idén is a közgyűlés első napján adták volna át az akadémiai díjakat és elismeréseket, valamint a közgyűlést követő tudományos programok keretében a Fizika Fejlődési irányai osztályprogramon a Fizikai Díjakat. A díjátadásokra azonban eddig a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor.

Az MTA Elnökségének határozata szerint az akadémiai díjazottak nevét az Akadémia május 4-én – a közgyűlés tervezett eredeti időpontjában – honlapján közzétette. A közzététel itt található.


A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként megosztott Akadémiai Díjban részesítette

Bajnok Zoltánt, az MTA doktorát, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetének tudományos tanácsadóját és

Takács Gábort, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elméleti Fizika Tanszék egyetemi tanárát

az alacsony dimenziós kvantummező-elméletek megoldásai terén elért, nemzetközi szinten is kimagasló munkájuk, valamint a tudományos közéletben végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként.


A Magyar Tudományos Akadémia 2020-ban Arany János-életműdíjat adományozott

Kuti Gyulának, az MTA külső tagjának, a University of California San Diego tanárának a modern magyar részecskefizikai kutatások elindításában játszott kiemelkedő szerepéért, több hazai kutatógeneráció kineveléséért és a kvantumtérelméleti kutatások élvonalában végzett kimagasló munkájáért.


A Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Fődíjat adományozott

Balog Jánosnak, az MTA doktorának, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézete tudományos tanácsadójának az elméleti fizika számos területén elért nemzetközi szinten meghatározó eredményeiért, ezen belül az erős kölcsönhatáshoz kapcsolódó közelítő modellek egzakt megoldásaiért, integrálható modellekbeli vizsgálataiért, melyek elvezettek a maximálisan szimmetrikus négydimenziós mértékelmélet skáladimenzióinak és kvark-anti-kvark potenciáljának egzakt meghatározásához.


A Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Díjat adományozott:

Csonka Szabolcs PhD-nak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszéke egyetemi docensének kísérleti kvantumelektronikai iskolateremtésért, élenjáró méréstechnikákat alkalmazó laboratóriumépítésért, kutatócsoport létrehozásáért, a jövő kvantumszámítógépeinek lehetséges qubitjeire vonatkozó kísérleti eredményeiért, a spin-injektálásra és manipulálásra alkalmazott eljárásaiért, valamint a mesterséges atomra alapozott kvantumelektronikai megoldásaiért, melyek nívós folyóiratokban jelentek meg és jelen-tős nemzetközi visszhangot váltottak ki.

Szipőcs Róbert PhD-nak, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai Intézete tudományos főmunkatársának és az R&D Ultrafast Lasers Kft. ügyvezető igazgatójának, aki hosszú idő óta igen sikeresen ötvözi az alap- és alkalmazott kutatásokat, valamint a kísérleti fejlesztéseket. Nevéhez fűződik az új, speciális diszperziós tulajdonságokkal rendelkező ún. „csörpölt” dielektrikumtükrök előállítása. Az ultragyors lézerspektroszkópia, a nemlineáris 3D mikroszkópia, és az orvosi képalkotás területén több szabadalma van, és sikeres cégeket alapított. Az általa kifejlesztett high-tech kísérleti berendezéseket világszerte használják magas színvonalú alapkutatási intézményekben és az iparban.

Vankó György PhD-nak, a a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézete tudományos főmunkatársnak, aki megvalósította a nagyfelbontású keményröntgen-spektroszkópia szondaként való alkalmazását ultragyors folyamatok vizsgálatára, és ezzel sikerült feltárnia több alapvető funkcionális molekula működési mechanizmusának részleteit. A kísérleti módszerek kidolgozásában végzett úttörő munkája mellett a funkcionális molekulák dinamikájának elméleti leírásához is jelentősen hozzájárult.