XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Részecskefizikai Tudományos Bizottságának állásfoglalása a Lex CEU-ról

2017. április 13.

Az MTA XI. Fizikai Osztály Részecskefizikai Tudományos Bizottsága értetlenül áll a felsőoktatási törvény 2017. április 4-i módosítása előtt és támogatja Lovász László elnök úr állásfoglalását, amelyben a CEU által képviselt szellemi értékek megőrzésére szólít fel. A nemzetközi mércével is magas színvonalú tudományos munkát és oktatást végző CEU/Közép-európai Egyetem tevékenysége az egész magyar szellemi életet gazdagítja.

Meggyőződésünk, hogy a felsőoktatási és tudományos intézmények autonómiája, az oktatás és kutatás szabadsága elengedhetetlen ahhoz, hogy hazánk megőrízze azt a szellemi potenciált, amely döntő jelentőségű továbbfejlődése érdekében. Nemzetünk jövője szempontjából is rendkívül károsnak tartunk minden olyan adminisztratív beavatkozást, amely az oktatás és a kutatás szabadságát kívánja korlátozni.

Bizottságunk javasolja, hogy az MTA Fizikai Osztálya is foglaljon állást ebben a fontos ügyben.