X. Földtudományok Osztálya

Elhunyt Ádám József geodéta, az MTA rendes tagja

Életének 73. évében, 2022. december 29-én elhunyt Ádám József akadémikus.

Ádám József, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) professor emeritusa, a geodézia tudomány (ezen belül a felsőgeodézia és a kozmikus geodézia) nemzetközileg is ismert és elismert kutatója és egyetemi oktatója volt.

Hat tudományos könyv szerzője, szerkesztője, ill. társszerkesztője, kétszáznál is több (többségében idegen nyelvű) szakcikk szerzőjeként hazai és nemzetközi ismertségét ötszáz feletti független hivatkozás mutatja. Ismeretterjesztő cikkeinek száma mintegy 150. Több mint 100 intézeti jelentés, kutatási beszámoló elkészítésében működött közre. Nagyrészt nemzetközi tudományos rendezvényeken 220 előadást tartott. 29 hazai és nemzetközi előadóülés és rendezvény, közöttük a szakmai világszervezet budapesti (2001. szeptember 2-7.) tudományos konferenciájának szervezője. 22 tudományos kiadvány szerkesztésében vett részt.

Tudományos működésének főbb területei a mindenkori korszerű kozmikus geodéziai méréstechnikák (Doppler, űr-VLBI, GPS, GNSS) alkalmazása a geodéziai alaphálózatokban és geodinamikai vizsgálatokban, az egységes európai geodéziai és geodinamikai alapok létrehozásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések, a magyarországi geodéziai vonatkoztatási rendszerek voltak. A matematikai geodézia területén elért eredményei is figyelemre méltóak. Az általa vezetett korábbi MTA-BME Kutatócsoport kiemelkedő eredményeket ért el a Föld nehézségi erőtere magyarországi finomszerkezetének kutatásában. Tudományos eredményeinek elismeréseként a MTA Földtudományok Osztálya 1993-ban tanácskozási jogú tagjává, 1998-ban (48 éves korában) az Akadémia levelező, majd 2004-ben rendes tagjává választotta. 1999-től 6-6 éven át a Földtudományok Osztályának elnökhelyettese, ill. osztályelnöke és ezzel az MTA Elnökség tagja (2005-2011). A Bajor Tudományos Akadémia Német Geodéziai Bizottságának 2001. óta volt levelező tagja.

Kutatási tevékenységéhez szorosan kapcsolódik egyetemi oktató munkája. Alma materében az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék volt tanszékvezetője (1995-2014), valamint a MTA-BME Fizikai Geodézia és Geodinamikai Kutatócsoport volt vezető-helyettese (1996-2000) és vezetője (2000-2012) volt. Egyik megszervezője és irányítója volt a A BME Építőmérnöki Karának földmérő és térinformatikai mérnöki alap-, mester- és doktorképzésének, számos kulcsfontosságú tantárgyat adott elő magyar és az angol nyelven. A Doktori Iskola törzstagjaként számos szakdolgozat és doktori munka témavezetője volt. Tudományos és továbbképzési dékán-helyettesként (2001-2006) részt vett a Kar vezetésében. A Kar Tudományos Bizottságának elnöke volt. Tagja és elnökhelyettese (1993-2000), majd elnöke (2000-2006) volt a földmérő és térinformatikai mérnöki szak Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsának 13 éven át. 2006-tól a Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsának tagja és elnökhelyettese, 2013-tól pedig elnöke. A BME Egyetemi Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsának tagja (2013-). Kiemelkedő oktatási munkáját az OM Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal (1997-2000), majd 2004-ben Szent-Györgyi Albert-díjjal ismerte el.

2012-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült, szakmai pályafutásának kiemelkedő elismerésként 2017-ben Széchenyi-díjat kapott.

Rendkívül aktív résztvevője volt a nemzetközi és a hazai tudományos közéletnek. A geodézia magyar tudósai közül elsőként (és eddig egyetlenként) lett a szakmai tudományos világszervezet, a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG) vezetőségének tagja (2003- ), és pályázat útján elnyerte a Szövetség egyik irodájának (Communication and Outreach Branch) vezetését, amit Budapestre, az általa vezetett tanszékre telepítettek (2003- ). A Szövetség több tudományos munkacsoportjának volt tagja, elnöke. Mind a Szövetség, mind a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke (1991-től, illetve 1994-től). Tagja volt az IUGG Tanácsnak (2015-2019). Az IAG Európai Vonatkoztatási Rendszerek (EUREF) Albizottságának, technikai munkacsoportjának és több munkabizottságának volt tagja (1993-2003). 1995-től IAG Fellow. A MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság (KÖTEB) tagja (2008-) és az „Energetika és Környezet” Albizottság elnöke (2008-) valamint a Környezetvédelmi Ifjúsági Pályázat Kuratórium elnöke (2010-) volt. Az MTA elnökének és főtitkárának felkérésére számos alkalmi bizottságban tevékenykedett tagként, illetve elnökként. A Magyar Tudomány folyóirat számára 8 alkalommal látott el vendégszerkesztői feladatokat. Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság, a Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma Földtudományi Kollégiumának tagja volt és 2014-től tagja volt az MTA Felügyelő Testületének is.

Egyebek mellett a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI) Űrkutatási Tudományos Tanácsának (ŰTT) tagja (1992-2002), tiszteletbeli tanácsadója (2002-) volt. Az OTKA Élettelen Természettudományok Szakkollégium tagja (1995-1998), a Földtudomány II. zsűri tagja (1993-1995), később elnöke (1999-2002) volt. A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB, korábban OAB) Föld- és Környezettudományi Szakbizottságának tagja, társelnöke, ügyvezető elnöke (1994-2009) is volt. 2011-től a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) elnökeként dolgozott.

Életének 73. évében hunyt el 2022. december 29-én.

Búcsúztatása római katolikus szertartás szerint 2023. január 27-én, 10.00 órakor lesz a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában, hamvait az akadémiai parcellában helyezik örök nyugalomra.