VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Elhunyt Hottovy Tibor, az MTA külső tagja

Életének 94. évében elhunyt Hottovy Tibor, az MTA külső tagja

2017. december 13.

2017. december 3-án, életének 94. évében elhunyt Hottovy Tibor építész, jövőkutató. A svéd Építéstudományi Kutatóintézetben végzett munkája során hozott létre együttműködési megállapodásokat a svéd és a magyar állam azonos témával foglalkozó kutatóintézetei között. A megállapodások során létrejött kapcsolatokat évtizedekig támogatta. Kutatási témái között volt az új építőipari anyagok felhasználási lehetőségeinek tanulmányozása, foglalkozott könnyűszerkezetekkel, az űrkutatás speciális módszereivel, intelligens építészeti technológiák vizsgálatával. Foglalkozott a megacityk kialakulásával, a gépek és az emberek kapcsolatával. Több cikkében tette fel a kérdést, hogy képesek lesznek-e az emberek megtervezni a jövő környezetének interaktív, létfenntartó és komfortfokozó elemeit. Vizsgálta a legújabb technológiákat és ezek egymásra hatását. Foglalkoztatta a technológia fejlődésének és az ember kapcsolatának vizsgálata.

Egyik nyilatkozatában a következőképpen vélekedett: „Az alany és a tárgy közötti kapcsolat egyre mesterségesebb lesz, mivel tapasztalataink és ismereteink egyre nagyobb részét adjuk át, „transzferáljuk” egyes szerves és szervetlen tárgyakba a nanotechnológián, a gépmanipuláción, a programozáson, a designon és más tudatos intellektuális effektuson keresztül, így ezek a tárgyak is kezdenek intelligensen viselkedni, céltudatos, tervezhető módon cselekedni és reagálni.” Kutatásai során eljutott a mesterséges intelligencia elméleteinek tanulmányozásához, azon belül is a nanotechnológia, a technológiai szingularitás és a transzhumanizmus irányaihoz és lehetőségeihez.