VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Állami kitüntetésben részesültek augusztus 20-a alkalmából

Kimagasló szakmai teljesítményük elismeréseként magas rangú állami kitüntetésben részesültek

2019. augusztus 23.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

a korszerű kommunikációs és közösségi hálózatok elemzési módszertanát és működésének jobb megismerését elősegítő teljesítőképesség-elemzés terén végzett munkája elismeréseként dr. Bíró József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara dékánhelyettese, Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi tanára;

az anyagtudomány, különösen a mágneses és elektromágneses anyagvizsgálat területén végzett, nemzetközileg is elismert tudományos, valamint oktatói munkája elismeréseként dr. Mészáros István Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének egyetemi tanára;

az áramlástechnika, különösen a hemodinamika és az aeroakusztika területén végzett tudományos és utánpótlás-nevelő munkája elismeréseként dr. Paál György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

az anyagtudomány, elsősorban a finomszerkezet-vizsgálatok területén végzett sokrétű, nemzetközileg is elismert tudományos, valamint iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként dr. Szabó Péter János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

a számítógépes grafikában és az orvosi képalkotásban, illetve e területek meghatározó szoftvereiben alkalmazott módszerek kidolgozásában elért jelentős eredményei, valamint iskolateremtő tevékenysége elismeréseként dr. Szirmay-Kalos László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Irányítástechnika és Informatika Tanszékének tanszékvezetőhelyettese, egyetemi tanár;

a beszédakusztikai technológiák fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájáruló tudományos munkája, valamint a hallás- és beszédsegítő módszerek, illetve eszközök hazai kidolgozásában és bevezetésében betöltött kimagasló szerepe elismeréseként dr. Vicsi Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi magántanára;