V. Orvosi Tudományok Osztálya

A Klinikai Tudományos Bizottság munka- és albizottságai

Baldauf Zsolt

Áttekintés

Infektológiai Munkabizottság

Orvostörténeti Munkabizottság

Gyógyszerészettörténeti Albizottság

Infektológiai Munkabizottság

Kárpáti Sarolta, az orvostudomány doktora (elnök)

Erdős Melina PhD

Horváthné Hajdú Edit PhD

Ludwig Endre, az orvostudomány kandidátusa

Maródi László, az orvostudomány doktora

Mándi Yvette, az orvostudomány doktora

Nagy Erzsébet, az orvostudomány doktora

Reuter Gábor, az MTA doktora

Ternák Gábor PhD

vissza az áttekintéshez

Orvostörténeti Munkabizottság

Kapronczay Károly, az MTA doktora (elnök)

Magyar László András (titkár)

Ambrus Tünde PhD (Csehország)

Balázs Péter, az orvosttudományok kandidátusa

Forrai Judit, az MTA doktora

Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa

Gömör Béla, az orvostudomány kandidátusa

Horváth Ildikó

Kapronczay Katalin PhD

Kiss László, a tudományok kandidátusa (Szlovákia)

Lozsádi Károly, az orvostudomány doktora

Molnár László PhD

Réthelyi Miklós, az orvostudományok doktora

Romics Imre, az MTA doktora

Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja

Szögi László, a történettudomány kandidátusa

Szollár Lajos, az orvostudomány doktora

Állandó meghívottak:

Debrődi Gábor

Monos Emil, az orvostudomány doktora

Perjámosi Sándor

Varga Benedek

vissza az áttekintéshez

Gyógyszerészettörténeti Albizottság

Ambrus Tünde PhD (elnök)

Budaházi István Győző, a gyógyszerészet-történelem doktora

Papp Nóra PhD

Péter H. Mária, a gyógyszerésztudomány doktora (Románia)

Szabó Attila

Tatár György

vissza az áttekintéshez