Félidőben: a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program eredményei

19 kutatócsoport, majdnem 700 résztvevő, köztük 325 tanár, 150 oktatási intézmény, 800 millió forint – az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja a számok tükrében. A 2016-os indulás óta a kutatási program keretében mások mellett egészségnevelési, a ritmikai készségek élményszerű, eredményes fejlesztését segítő, valamint a matematikai tehetségek felkutatását célzó programot is indítottak, továbbá tabletes nyelvi tananyagot fejlesztettek.

2019. február 21.

A kutatási program alapvető célja a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozása, a bizonyítékokra alapozott pedagógiai gyakorlat elterjesztésének, valamint az új technikai eszközök alkalmazásának támogatása. A kutatások résztvevői elsősorban arra keresik a választ, hogy miként jelenhetnek meg az új tudományos eredmények, sőt új tudományterületek a közoktatásban. Hogyan lehet a nemzetközi és hazai tapasztalatokra építve, az életkori sajátosságokat is figyelembe véve, a folyamatosan változó módszerek és még annál is gyorsabban fejlődő technikai eszközök felhasználásával korszerű és jól használható tudással, illetve műveltséggel felvértezni a magyar gyerekeket?

Török Ádám, az MTA főtitkára nyitóbeszédében méltatta a Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program oldalaprogramban részt vevők eddigi eredményeit, és megerősítette, hogy a kutatócsoportok munkájának finanszírozása továbbra is rendelkezésre áll a tervezett időszakra.

Patkós András, az MTA Tantárgy-Pedagógiai Kutatási Program Programtanácsának elnöke egyebek mellett a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő, speciális tanítási igényű gyerekek felzárkóztatásának fontosságát emelte ki. A 2016 óta eltelt időszakot áttekintve elmondta, a részt vevők száma 2017-ről 2018-ra csaknem duplájára, 600 főre emelkedett, közülük 300-an kutató pedagógusok. Ez is mutatja a program népszerűségét és egyre jobb ismertségét.

* Programtanács
** Kutatócsoport
Forrás: mta.hu
A kutatócsoportok az elmúlt években több átfogó kísérleti oktatási projektet indítottak, amelyek első eredményeire nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi tudományos közösség is felfigyelt. Kétéves eredményeik már segítséget nyújthatnak a Nemzeti alaptantervnek az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságában is megvitatott fejlesztéséhez.

Az összes kutatócsoport munkáját összefoglaló összeállítás ide kattintva olvasható.