Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Jancsák Csaba

Az oldal tartalma jelnyelven


Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-SZTE Oral History and History Education Research Group

Jancsák Csaba

Jancsák Csaba szociológus, oktatáskutató. Szegeden szerzett magyar–történelem–pedagógia szakos tanári, majd okleveles szociológus végzettséget. A Debreceni Egyetemen védte meg PhD-értekezését neveléstudományi témában. Kutatási munkáit a 2000-es évek közepétől az MTA Szociológiai Kutatóintézet, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ keretében végezte/végzi. Kutatói érdeklődésének homlokterében a tanárképzés, a felsőoktatási életszakasz és az ifjúsági mozgalmak értékszociológiai megközelítése áll. Az SZTE Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézetének szakcsoportvezetője, az SZTE társadalomtudományi képzéseinek és Neveléstudományi Doktori Iskolájának oktatója, 2012 óta az SZTE Oral History Kutatócsoportjának vezetője.

Kutatási téma

Napjaink információs társadalma számára nem kérdés a digitális bennszülött nemzedék azon igénye, hogy a mozgóképes információnyújtás nagyobb szerepet kapjon az oktatásban. A kutatócsoport munkája során amellett érvel, hogy ahol lehetséges, és ahol indokolt, ott a digitális anyagokat vonják be a történelemtanításba. Kutatások sora bizonyítja, hogy a családban továbbélő történelmi emlékezet elhalványul, részben a családban beszélgetéssel töltött idő csökkenése, részben pedig az individualizáció okozta izoláltság és a globalizmus okozta civilizációs korszakváltás okán. Mindezen tényeket aláhúzza az is, hogy a program által fejlesztett három történeti tanegység tárgya a mai magyar társadalom kibeszéletlen, feldolgozatlan eseménye (második világháború, holokauszt, 1956-os forradalom és szabadságharc), ugyanakkor éppen e három témában a modern technikának köszönhetően az elbeszélt történelem forrásai módszertanilag megalapozott módon és hatékonyan beemelhetőek az oktatási tartalmakba. A program megvalósítása során a kutatócsoport kvalitatív vizsgálatokat végez pedagógusok körében, kvantitatív vizsgálatokat diákok körében, illetve a fenti három témában fejleszt ki tananyagokat, és vizsgálja – általános és középiskolai oktatásban való – alkalmazásuk beválását és hatásait a tanulók vélekedéseire. A kutatócsoport feladatának tekinti az oktatási tapasztalatok és kutatási eredmények nemzetközi megismertetését, valamint a program megvalósítása során megszületett szakmai anyagokhoz való szabad hozzáférés biztosítását.

Befogadó intézet

Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ

A kutatócsoport tagjai

• Dr. Pászka Imre, az MTA doktora, egyetemi tanár, SZTE Bölcsészettudományi Kar
• Dr. Kiss Gábor Ferenc PhD, főiskolai docens, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
• Forrás-Bíró Aletta pszichológus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
• Kiss Mária Rita főiskolai docens, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
• Szőnyi Andrea holokausztoktatási szakértő, főtanácsadó, Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Vizuális Történelmi és Oktatási Intézet
• Kertész Eszter történelem–magyar szakos tanár, Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged
• Majzik Andrea történelem–média–rajz szakos szakvezető tanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, Szeged
• Nagy Tamás történelem–magyar szakos mentortanár, Leövey Klára Gimnázium, Budapest
• Kósa Maja PhD-hallgató, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
• Tóth Marcell történelemtanár, Szeged
• Szabó László történelemtanár, Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
• Németh György történelemtanár, Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
• Andaházi Szeghy Viktor hadtörténész, könyvtáros, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
• Bagi László magyar–történelem szakos tanár, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Szentes)
• Vida Nárcisz oktatási programvezető, Zachor Alapítvány, Budapest
• Képiró Ágnes doktorandusz, ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola


A kutatócsoport működési időszaka

2016–2020

A kutatócsoport honlapja

eyewitness.hu

Elérhetőség

E-mail: jancsak [at] jgypk [dot] szte [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma