Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-SZTE Műszaki Informatika Szakmódszertani Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Gingl Zoltán

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-SZTE Research Group on Technical Informatics Methodology

Az oldal tartalma jelnyelven


Gingl Zoltán

Gingl Zoltán egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Műszaki Informatika Tanszék vezetője. PhD-fokozatát fizikából, az MTA doktora címet műszaki tudományterületen szerezte meg, rendszeresen végez kutatásokat a multidiszciplináris – köztük műszaki, fizikai, biofizikai, kémiai, élettani – alkalmazású szoftverdefiniált és szoftvervezérelt műszaki eszközök területén. Az egyetemi oktatási fejlesztéseihez számos új kurzus bevezetése, kurzusok modernizálása tartozik, jegyzetek szerzője, tanári továbbképzési anyag kidolgozásában is részt vett. Szakmódszertani kutatásokkal – elsősorban a modern oktatást segítő szoftvervezérelt eszközök és módszerek fejlesztésével és multidiszciplináris alkalmazásával – 16 éve foglalkozik.

Kutatási téma

A munkaerőpiacon komoly hiány mutatkozik színvonalas műszaki, informatikai és természettudományos képzettséggel rendelkező szakemberekből, ami jelentős hátrányt okoz az ország gazdasági teljesítőképességében és fejlődésében. A műszaki és természettudományos pályaválasztás elősegítéséhez kulcsfontosságú, hogy megújuljon, hatékonyabbá és vonzóbbá váljon a hazai informatikai és – a középiskolákban a műszaki képzés alapját is jelentő – természettudományos oktatás. A számítógépes eszközök és mérések jelentik azt a határterületet, ahol a tantárgyi koncentráción túl lehetőség van a tanulói aktivitás növelésére, illetve a belső motiváció felkeltésére. Utóbbi nemcsak a jó hangulatú oktatás elengedhetetlen feltétele, hanem az elmélyülni képes, valódi tudás megszerzését is könnyebbé teszi, és jelentős lépés lehet afelé, hogy a műszaki-természettudományos pályák választásában a külső tényezők mellett a személyes elhivatottság is fontos tényező legyen.
A számítógépes és okostelefonos mérőkísérletek terjedése örömteli, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy sokan megfelelő előismeretek nélkül alkalmazzák ezeket az eszközöket – olykor akár hibás következtetéseket vonva le eredményeikből. Fontosnak tartjuk ezért, hogy modern oktatási megoldásokat, tananyagrendszert dolgozzunk ki és teszteljünk, amely alkalmas arra, hogy középiskolás diákok és tanáraik egyaránt megismerkedjenek a modern szoftveralapú eszközök és számítógép-vezérelt mérések elméletével és gyakorlatával. A valós jeleket elektronikussá alakító szenzorok, az elektronikus jeleket számokká konvertáló, digitalizálást végző adatkonverterek elvének megismerése rávilágít arra is, hogy a hétköznapokban alkalmazott eszközök működése is megismerhető, megérthető. Cél, hogy minél kevésbé legyen fekete doboz az az eszköz, amivel kísérletezést, méréseket lehet végezni, hogy a modern eszközöket és módszereket minél tudatosabban és kreatívabban használhassák a diákok.

Mivel a modern eszközök és mérések funkcióinak jelentős részét szoftver végzi, azonos hardverrel is számos különböző feladat végezhető el. Ez egyrészt lehetőséget ad szélesebb korosztályok, másrészt különböző érdeklődési körű és alaptudású diákok oktatására. Sokféle nehézségi fokú feladat adható az egyszerűbb, többféle tantárgyhoz köthető felhasználásoktól kezdve a tehetséggondozásban alapvető jelentőségű, nagyobb kreativitást igénylő feladatok kidolgozásáig.

Az oktatásban számos új eszköz és kidolgozott módszer elérhető, melyek hatékony, kompakt építőelemekkel rendelkeznek, és ezért könnyű velük dolgozni. Például egy legórobothoz számos elem, szenzor illeszthető, könnyen programozható, a felhasználó egyszerűen, biztonságosan össze tudja állítani őket, nem szükségesek részletesebb alapismeretek. Ezzel szemben az eddigi szakmódszertani kutatási elveinket követve fő célunk az, hogy kevésbé előkészített, a problémamegoldási készséget jobban fejlesztő, magabiztosabb és szélesebb körű tudást adó oktatási módszereket, feladatokat adjunk meg, a valós világ jeleihez, a hardverhez, elektronikához, jelfeldolgozáshoz, programozáshoz közelebb vigyük az oktatást. Ebben határozottan megerősít bennünket egyetemi oktatási tapasztalatunk is: sokszor azt látjuk, hogy még a jobban felkészült hallgatók is gyakran csak próbálkozásokkal igyekeznek kezelni a laboratóriumi gyakorlatok során felmerült problémákat. Nem bíznak kellően tudásukban, nem kellően szisztematikus gondolkodással és tervezéssel állnak a feladatokhoz, annak ellenére, hogy az elméleti tudásuk akár elegendő is lehetne hozzá. Jelentős távolságot éreznek és szoktak meg a valóság és az oktatott anyag között, nem feltételezik az alkalmazhatóságot, nem gondolkodnak kellően széles körben. Ennek a proglémának a megoldása az oktatás egyik legnagyobb kihívása.

Terveink közt ennek megfelelően az egyszerű, széles körben elérhető, jól dokumentált, nyílt forrású eszközökre alapozott gyakorlatias oktatás fejlesztése szerepel. Informatikai, elektronikai, szoftveres alapelemek működésének egyszerű, letisztult megismertetésére építve dolgozunk ki skálázható feladatokat, melyek kellően univerzálisak, sokféle szakterületet érintenek, valamint a rendkívül gyorsan változó eszközpark mellett is értékes és használható tudást biztosíthatnak. Az interneten elérhető kapcsolódó információk tanulmányozása segítheti akár a nyelvtudás alkalmazását és fejlesztését is.

Befogadó intézet

Szegedi Tudományegyetem

A kutatócsoport tagjai

Gingl Zoltán (SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék)
Hűséné Zsédely Ibolya (Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
Kopasz Katalin (SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, SZTE Gyakorló Gimnázium)
Mingesz Róbert (SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék)
Orbán Anita (Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
Szépe Tamás (SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék)
Tóth Károly (SZTE Gyakorló Gimnázium)
Trauer János (Makói József Attila Gimnázium)
Vadai Gergely (SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék)
Varjasiné Balla Edit (Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

www.inf.u-szeged.hu/miszak/

Elérhetőség

E-mail: gingl [at] inf [dot] u-szeged [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma