Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-Rényi Felfedeztető Matematikatanítás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Juhász Péter

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-Rényi Research Group on Discovery Learning in Mathematics Az oldal tartalma jelnyelven


Juhász Péter

Juhász Péter, matematikatanár, térképész, programozó matematikus. Korábban az MTA SZTAKI, illetve az ELTE Matematikai Intézet munkatársa, jelenleg az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Didaktikai Csoportjának vezetője. Tanít a Szent István Gimnáziumban és a Budapest Semesters in Mathematics Education programban. Pósa Lajos tanítványaként és munkatársaként elsősorban tehetséggondozással foglalkozik, de hisz abban, hogy az általa és munkatársai által alkalmazott felfedeztető matematikatanítás minden gyermek számára élvezetesebbé és érthetőbbé tenné a matematikát.


Kutatási téma

A kutatócsoport tagjai három különböző területen vizsgálják meg a felfedeztető matematikatanítás előnyeit. Egyrészt a hátrányos helyzetű diákok körében tesznek kísérletet arra, hogy megtalálják a tehetséges diákokat, majd a felfedeztető matematikatanítással kibontakoztassák a bennük rejlő tehetséget. Másrészt – többek között egy kísérleti osztály indításával – megvizsgálják azt a kérdést, hogy a „normál” gimnáziumi tanterv követelményei hogyan taníthatók meg a felfedeztető módszer eszközeivel, mennyire hatékony ez a felfogás ebben a környezetben, mekkora esély mutatkozik arra, hogy ez a módszer a tanárok szélesebb körében is elterjedhessen. Harmadrészt pedig az országban tíz helyen működő, speciális matematika tagozatos osztályok tanárainak munkáját szeretnék segíteni, illetve ezt a közösséget hatékonyabbá tenni, hozzájárulva a nemzetközileg is híres magyar matematikai tehetséggondozás egy nagyon fontos komponensének a megőrzéséhez. A nemzetközi matematikatanári közösséget is szeretnék jobban megismertetni ezzel a módszerrel. A kutatócsoport munkatársainak jelentős része Pósa Lajos tanítványa, akikre nagy hatással volt a Pósa-módszer.

Befogadó intézet

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

A kutatócsoport tagjai

• Pósa Lajos, a felfedeztető matematikaoktatás Pósa-módszer néven ismertté vált változatának Széchenyi-díjas kidolgozója, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkatársa,
• Surányi László, Rátz Tanár Úr életműdíjas, Inspirational Teacher Awarddal kitüntetett nyugdíjas tanár, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium egykori tanára,
• Csonka Dorottya, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium matematikatanára,
• Hujter Bálint, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium matematikatanára, az ELTE Matematika Doktori Iskola PhD-hallgatója,
• Katona Dániel, a Veres Péter Gimnázium matematika–angol szakos tanára,
• Szűcs Gábor matematikus, A Gondolkodás Öröme Alapítvány munkatársa.

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

http://renyi.netpositive.hu/hu/tevekenysegunk/kutatocsoportok/szakmodszertani-csoport

Elérhetőség

E-mail: juhasz [dot] peter [at] renyi [dot] mta [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

Kutatási téma